Hopp til innhold

Fagstoff

Sett sammen portrettintervjuet

Sett sammen materialet til et portrettintervju på en nettside, og gjør det publiseringsklart.
En ung mann og ei ung dame sitter ved et bord med en oppslått laptop, bøker og skrivesaker og arbeider sammen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Planlegg oppsettet

Skaff en oversikt over hva slags materialer og medietyper du har tilgjengelig. Sett deg inn i publiseringsverktøyet du har og hvilke muligheter som finnes der. Enkelte sider har et fast oppsett med få muligheter, og de låser tekst og bilder på faste steder. Andre nettsteder gir deg flere valgmuligheter i utformingen. I digitale portretter er det ofte brukt heldekkende bilder med sitater eller titler som ruller over siden når man blar.

Ta hensyn til hvilke muligheter som finnes på nettsiden, hva slags stil og tema som passer til portrettintervjuet, og hvem som er målgruppa.

Planlegg hvordan tekst, bilder og eventuelle andre medietyper som video eller lydopptak skal settes sammen. Hva er anslaget?

Lag en skisse av oppsettet før du setter det sammen, og prøv flere oppsett.

Eksempler på portrettintervjuer som er publisert på nett

Isak Dreyer, nrk.no: En hardbarka jævel

Carl Martin Eggesbø, Underdusken.no: Fra Skam-Eskild til trøndersk Romeo

Camilla Stoltenberg, i Elle.no: Direktøren for Folkehelseinstituttet om 2020, prestasjonsangst, arbeidspresset og hvordan hun kobler av

Aktuelle sider å publisere fra

Det finnes flere nettsider der du kan opprette og publisere et digitalt portrettintervju. Det er viktig at den du intervjuer og tar bilde av, samtykker til publisering på nett. Du må også ha rettigheter til materialet.

Flere nettsider gir deg mulighet til å begrense andres tilgang til siden, for eksempel ved å passordbeskytte den.

Noen aktuelle nettsteder du kan publisere fra:


De to siste nettstedene har NDLA lagd introduksjonsressurser til:

Tekst i et digitalt portrettintervju

Lag tittel til portrettet, og lag ingress eller korte stikktitler dersom du ønsker å starte med skrolling av bilder og korte titler. Del opp teksten med mellomtitler.

Varier teksten. Få inn beskrivelser og sitater, og du kan også legge inn korte passasjer med intervju. Hvis det er noen saftige sitater, kan du utheve dem med større skrift eller legge inn en liten tekstboks som ruller over et bilde.

Legg inn hyperlenker i teksten hvis det er relevant for temaet. Du kan også lenke til tidligere intervjuer eller andre medieoppslag om personen.

Fakta om personen kan ligge i en egen faktaboks, som alder, bosted, navn og hvorfor personen er aktuell.


Bilder, video og andre medietyper

Varier bildene og vis hvem personen er. Målet er at portrettbildet skal knyttes til det som kommer fram i intervjuet; det skal fortelle noe om personligheten til intervjuobjektet ditt.

Du kan legge inn et vanlig, fast bilde eller bilder som skrolles, ett og ett eller i serie. Du kan også legge inn bildeserier.

Undersøk om du også kan få bruke et par bilder av intervjuobjektet fra barndommen og fra viktige hendelser for å vise flere sider av personen. Dette kan gjøre at leseren blir bedre kjent med portrettobjektet.

Legg inn lisenser på bilder og annet materiale, og krediter opphavspersonene. Skriv en bildetekst som knytter bildet til saken. Bildeteksten skal plasseres under bildet.

Hvis du skal ha inn video eller lydklipp, må du passe på å plassere dem på et naturlig sted og at de passer godt sammen med resten. I noen tilfeller kan lyd/video passe inn sammen med temaet i et bestemt avsnitt. Andre ganger kan det forstyrre, og da kan det være bedre å det legge for seg selv eller til slutt. Bygg inn video på nettsiden heller enn å legge ved lenker. Lag en visuell helhet.

Kvalitetssjekk

Jobb sammen med en medelev. Du leser portrettintervjuet ditt for medeleven, og omvendt. Deretter gir dere hverandre konstruktive tilbakemeldinger. Bruk disse punktene som hjelp:

  1. Hvordan oppleves anslaget? Passer tittel, ingress og bilde til saken?

  2. Hvordan er portrettet satt sammen? Passer titler, tekst, bilde og eventuelle medietyper sammen?

  3. Fungerer bilde og bildetekst godt sammen med tittel og ingress?

  4. Varierer teksten mellom direkte og indirekte tale, og er det god flyt i språket?

  5. Hvordan oppleves navigasjonen?

  6. Hva er bra med portrettet, og hva kunne vært gjort annerledes?

La intervjuobjekt ta sitatsjekk

Gjør eventuelle endringer i medieproduktet etter at medeleven din har gitt tilbakemeldinger. Send så lenken med portrettintervjuet til intervjuobjektet for en sitatsjekk. Det er viktig at intervjuobjektet får mulighet til å lese gjennom portrettintervjuet før du leverer det fra deg.

Send til redaktøren/læreren

Når du har lagd ferdig portrettet, fått innspill og gjort sitatsjekk, nærmer nettportrettet seg å være publiseringsklart. Til slutt kan redaktøren eller læreren kvalitetssikre medieproduktet før det endelig publiseres.

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid og Eva Sophie Wolff-Hansen.
Sist faglig oppdatert 19.04.2021

Læringsressurser

Slik jobber en journalist