Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering i emnet journalistikk

Hva kan du om krav til god journalistikk, journalistiske sjangre og journalistiske arbeidsmåter?
Kameramann og journalist i intervjusituasjon med snakkeboble. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Læringsmål

Når du har jobbet med dette emnet, bør du

  • vite hva journalistikk er, kjenne til noen journalistiske sjangre og forstå hva som skiller journalistikk fra andre ytringer

  • kjenne til journalistikkens samfunnsoppdrag og forstå hvorfor uavhengig journalistikk er viktig i et demokratisk samfunn

  • kunne beskrive journalistikkens arbeidsmetoder og ta disse i bruk i egen medieproduksjon

  • forstå hvorfor det er viktig at en journalist gjør grundig research, sjekker flere kilder og utøver kildekritikk før en sak blir publisert

  • kjenne til noen vanlige nyhetskriterier og kunne reflektere over i hvilken grad en nyhet har nyhetsverdi

Viktige begreper i emnet journalistikk

Her er en oversikt over noen viktige begreper som du bør kunne:

CC BY-SASkrevet av Ragna Marie Tørdal.
Sist faglig oppdatert 04.11.2022

Læringsressurser

Slik jobber en journalist