Hopp til innhold

Du er nå inne i en læringssti

Introduksjon

CC BY-SA

I denne læringsstien lærer du grunnleggende journalistiske arbeidsmetoder. Denne kunnskapen skal du bruke i produksjon av en veggavis som skal publiseres på skolens toaletter.

Når du har jobbet med denne læringsstien, skal du

  • kjenne til grunnleggende journalistiske arbeidsmetoder
  • kunne anvende slike arbeidsmetoder i produksjon av egne journalistiske uttrykk
  • kunne reflektere over det produktet du og medelevene dine har lagd, i lys av det du vet om journalistikk og presseetikk