Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan handler vi etisk?

Forbrukere blir stadig mer bevisste på å handle etisk og på den måten bidra til bærekraftig utvikling. Men hvordan kan vi vite at produktene vi handler, virkelig er etiske?

Fairtrade-logo på kaffepakke. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1

På siden etiskhandel.no står det at formålet til Etisk handel Norge er "å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø".

Les informasjonen på siden deres, og drøft hvordan dette gjøres i praksis.

Oppgave 2

Ta utgangspunkt i et selvvalgt norsk reisemål. Drøft i små grupper hva reiselivsbedrifter kan gjøre for å følge opp retningslinjer for etisk handel.

Relatert innhold

Vi ser på noen av utfordringene ved etisk handel og atferd, og på hvordan vi kan bli mer bevisste på etisk handel.

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen.
Sist faglig oppdatert 03.01.2019

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv