Hopp til innhold

Oppgave

Hvordan handler vi etisk?

Forbrukere blir stadig mer bevisste på å handle etisk og på den måten bidra til bærekraftig utvikling. Men hvordan kan vi vite at produktene vi handler, virkelig er etiske?

På siden etiskhandel.no står det at formålet til Etisk handel Norge er "å fremme ansvarlig forretningspraksis i leverandørkjeder slik at handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, samfunn og miljø".

Les informasjonen på siden deres, og drøft hvordan dette gjøres i praksis.

Oppgave 2

Ta utgangspunkt i et selvvalgt norsk reisemål. Drøft i små grupper hva reiselivsbedrifter kan gjøre for å følge opp retningslinjer for etisk handel.

Sist faglig oppdatert 03.01.2019
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter