Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Morgendagens reiseliv

Hvordan tror du framtidas reiseliv ser ut? Lytt til podkasten "Morgendagens reiseliv", som er spilt inn under pandemien. Med utgangspunkt i podkasten skal dere svare på oppgaver om nye reiselivsprodukter.
Mann med briller holder et ark med teksten "Serviceyrkene". Fargerike smilefjes omringer hodet til mannen.
Serviceyrkene

Morgendagens reiseliv

Hvordan holder vi liv i reiselivsbransjen midt oppe i en pandemi og kan reiseliv være en viktig del av landets bærekraftige utvikling? Programleder Andreas Veie-Rosvoll med Kristin Krohn Devold, admin...

0:00
-0:00

Oppgave 1

Kristin Krohn Devold sier (5 minutter og 40 sekunder ut i podkasten) at vi under pandemien har blitt skikkelig gode til å lage reiselivsprodukter for det norske markedet.

 • Forklar hva vi mener med "det norske markedet".

 • Forklar hvordan markedet for reiselivsprodukter har endret seg under og etter pandemien.

 • Finn to eksempler på reiselivsprodukter for det norske markedet.

  • Er produktene tilpasset et endret marked etter pandemien? Forklar i så fall hvordan.

  • Hvordan blir produktene markedsført?

  • Tilfredsstiller produktene kravene til en bærekraftig reisemålsutvikling? Hvorfor / hvorfor ikke?

  • Ta utgangspunkt i et av reiselivsproduktene dere fant, og reflekter over hvordan dette produktet kan bli mer bærekraftig.

Åtte islandshester med ryttere langs en vakker strand på Gimsøy, Lofoten. Stille hav og blå himmel. Fotografi.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 2

Kathrine Mosfjeld og Kristin Krohn Devold forteller (fra 6 minutter og 40 sekunder ut i podkasten) om bærekraftig utvikling.

 • Hvordan må reiselivet, ifølge de to, jobbe for en bærekraftig utvikling?

 • Hvorfor er det viktig at reiselivsnæringen arbeider tett med lokale aktører? Nevn eksempler på statlige og private aktører som reiselivsbedrifter bør samarbeide med. Hvilke fordeler kan et slikt samarbeid gi?

 • Hvilke markeder og målgrupper, både norske og utenlandske, tenker dere at den norske reiselivsnæringen bør prøve å nå? Begrunn svaret deres.

Et forbudsskilt på en strand i Lofoten. Her er det forbudt å sette opp telt og overnatte på stranden eller ved stien. Dette for å sikre bærekraft og verne om naturen. Fotografi.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 3

 • Skisser et nytt og bærekraftig reiselivsprodukt for kommunen deres. Det trenger ikke være stort og omfattende; det kan være en opplevelse, en attraksjon eller noe annet i nærområdet.

 • Lag en skisse til en markedsføringskampanje for det nye reiselivsproduktet. Få fram følgende:

  • Hva kan reiselivsproduktet tilby?

  • Hvem er målgruppa?

  • Hvordan vil dere nå målgruppa?

  • På hvilken måte er reiselivsproduktet bærekraftig ?

Oppgave 4

Hvilke personlige egenskaper trenger dere som skal jobbe i morgendagens reiseliv, ifølge Kathrine Mosfjeld og Kristin Krohn Devold i podkasten? Drøft hvorfor disse egenskapene er viktige.

Fotoshoot, hvor du kan legge ansiktet inn i hulrommet slik at du ser ut som en fisker i gul sydvest med en diger Lofottorsk i hånda. Fotografi.
Åpne bilde i et nytt vindu
Tips til læreren

La elevene høre på podkasten mens de går på tur
La gjerne elevene høre på podkasten i sin helhet mens de går en tur, før de løser oppgavene i klasserommet.

Del opp podkasten
Alternativt kan elevene dele opp podkasten slik:

 • Lytt fram til 06.30 og svar på oppgave 1.

 • Lytt videre til 14.17 og svar på oppgave 2 og 3.

 • Lytt til slutten av podkasten og svar på oppgave 4.

La elevene søke på Internett
Når elevene skal finne eksempler på reiselivsprodukter i oppgave 1, kan det være hensiktsmessig å la dem søke på nettet.

Ta bilder i nærområdet
Når elevene skal løse oppgave 3, kan de gjerne ta med seg telefonen ut på tur i nærområdet for å hente inspirasjon og ta bilder til det nye reiselivsproduktet.

La elevene jobbe i par eller grupper
Elevene kan gjerne løse oppgavene i par eller grupper. Da kan de diskutere underveis og utarbeide en presentasjon. Gruppene kan til slutt presentere for klassen.

Diskuter i klassen
Etter hver presentasjon kan klassen diskutere svarene og gi hverandre innspill. Gruppene kan notere ned nye punkter og gjøre eventuelle endringer i presentasjonen sin.

Involver destinasjonsselskapet i regionen
Klassen kan kanskje sende forslagene til nye reiselivsprodukter til destinasjonsselskapet i regionen?

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 03.11.2021

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv