Hopp til innhold

Fagartikkel

Klima- og miljøutfordringer

Reiselivet har mange utfordringer når det gjelder klima- og miljøspørsmål. Det handler både om å redusere forurensning og utslipp og om å utvikle bærekraftige reiselivsprodukter.

Cruiseskip på Geirangerfjorden. Bilde tatt ovenfra på lang avstand så vi ser en bratt fjellside med en foss i bakgrunnen. Foto.

Med den sterke internasjonale oppmerksomheten rundt miljø og klima har store deler av reiselivsnæringen hatt utfordringer med å forsvare bidragene sine til utslipp, forurensning og negativ påvirkning på lokal kulturarv.

Miljøutfordringer

Stadig flere reiselivsaktører legger bærekraft og miljøbevissthet til grunn ved produktutvikling. De er også mer bevisste på å markedsføre det de gjør for å minske miljøavtrykket fra gjestene.

Flyselskap og turoperatører jobber hardt for å bli mer miljøvennlige. Kostnadene med miljøsatsingen er det ofte turistene som må betale, gjennom økte avgifter og frivillige donasjoner.

TUIs arbeid for en mer bærekraftig verden

På hjemmesiden til reiseselskapet TUI presenterer de tiltakene sine for en mer bærekraftig reiselivsverden.

For å redusere utslipp og bli mer attraktive og miljøvennlige innfører flere cruise- og fergeselskaper elektriske løsninger eller hybrid-løsninger på skipene. Det legges også om til mindre bruk av plastprodukter i hele reiselivsnæringen.

Hurtigruteskipet Fridtjof Nansen ligger til kai. Fjell i bakgrunnen. Foto.

Hurtigruten er et av selskapene som går over til mer miljøvennlige løsninger. Her ser vi det ene av Hurtigrutens to første hybridskip, MS Fridtjof Nansen.

Klimautfordringer

Klimaendringer er en annen stor utfordring for reiselivet. For eksempel vil varmere og mer ustabile vintre kunne føre til mindre etterspørsel fra skiturister og brevandrere.

Skianleggene kan kompensere med mer produksjon av kunstsnø. For eksempel åpnet verdens største innendørs skianlegg Snø utenfor Oslo i 2019. De omtaler seg selv som "verdens råeste helårsarena for snøopplevelser".

Hetebølger, særlig i Sør-Europa, forekommer stadig oftere. Dette kan føre til en svikt i etterspørselen etter Syden-turer om sommeren.

Sist faglig oppdatert 17.01.2019
Skrevet av Kyrre Romuld
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter