Hopp til innhold

Oppgave

Reiseliv og bærekraftig utvikling

I denne oppgaven skal dere ta utgangspunkt i en reiselivsdestinasjon og utforske reiselivets betydning for bærekraftig utvikling. Det kan være en destinasjon dere er kjent med, er nysgjerrige på, har hørt om, drømmer om å besøke, eller et helt tilfeldig valg.

Illustrasjon av jordkloden med Norge i rødt.

Jordkloden med Norge i rødt.

Oppgaven kan løses i små grupper eller individuelt

 • Ta utgangspunkt i en selvvalgt reiselivsdestinasjon i utlandet.

 • Finn data om destinasjonen hos UNWTO.

 • Gjør rede for reiselivets betydning for destinasjonen, for eksempel for

  • menneskene som bor der

  • lokal og nasjonal økonomi

  • miljø og klima

 • Diskuter positive og negative sider ved reiselivet på destinasjonen, og hvordan reiseliv eventuelt bidrar til en bærekraftig utvikling.

 • Oppsummer og presenter reiselivsdestinasjonene for klassen.

 • Diskuter i fellesskap hvordan reiseliv i framtida kan bidra til bærekraftig utvikling for å nå FNs bærekraftsmål.

Sist faglig oppdatert 20.04.2022
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter