Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Reiselivsorganisasjoner og bærekraft

Hva er hovedoppgavene til nasjonale og internasjonale reiselivsorganisasjoner? Og hva forbinder du med begrepene økoturisme og bærekraftig turisme?
Hender som holder jordkloden. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave 1: Undersøk en internasjonal reiselivsorganisasjon

 • Les om United Nations World Tourism Organisation (UNWTO) på nettet.

  • Skriv ned ti av organisasjonens hovedaktiviteter.
  • Diskuter i klassen hva hovedoppgaven til UNWTO er.
Her finner du informasjon om UNWTO:

unwto.org

Oppgave 2: Undersøk nasjonale reiselivsorganisasjoner

 1. Les om Visit Norway på nettet.

  • Skriv ned ti av organisasjonens hovedaktiviteter.
  • Diskuter i klassen hva hovedoppgaven til Visit Norway er.
 2. Les om NHO Reiseliv på nettet.

  • Skriv ned ti av organisasjonens hovedaktiviteter.
  • Diskuter i klassen hva hovedoppgaven til NHO Reiseliv er.
Her finner du informasjon om Visit Norway og NHO Reiseliv:

Visitnorway.no

nhoreiseliv.no

Oppgave 3: Undersøk begrepene økoturisme og bærekraftig turisme

 • Finn minst ett reiselivsprodukt i hvert fylke som er et eksempel på økoturisme. Beskriv kort hva slags reiselivsprodukt det er, og hvorfor det kan kalles økoturisme.
 • Drøft begrepene økoturisme og bærekraftig turisme. Hva har begrepene til felles, og hva er forskjellene?
CC BY-SASkrevet av Kjell Rosland og Cathrine Meyer Johansen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 31.12.2018

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv