Hopp til innhold

Oppgave

Kundeopplevelser og omdømme

I denne oppgaven skal du analysere en verdikjede og se hvordan arbeid med bærekraft kan virke inn på kundeopplevelser og en bedrifts omdømme.

En rød binders er brukt som et ledd i en metallenke. Foto.

En kjede er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd.

Oppgave – individuelt og i klassen

  • Velg en bedrift du har lyst til å undersøke. Det kan være praksisbedriften din eller en annen bedrift du er nysgjerrig på.
  • Søk informasjon om bedriften på nettet, og forsøk å finne ut av hvordan bedriften jobber med bærekraft i hele eller deler av verdikjeden.
  • Bruk informasjonen du finner, til å se hvordan bedriftens arbeid med bærekraft påvirker kundenes opplevelser og bedriftens omdømme.
  • Hva mener du bedriften kan gjøre bedre?
  • Lag en presentasjon om bedriften og framfør den for klassen.
  • Diskuter i klassen hvordan de ulike bedriftene jobber med bærekraft, og hva som kan svekke eller styrke en bedrifts omdømme blant kundene.
  • Bli enige om ti viktige bærekraftspunkter som kan forbedre kundeopplevelsene og styrke omdømmet til en bedrift.
  • Bli enige om ti viktige bærekraftspunkter som kan gjøre kundeopplevelsene dårligere og svekke omdømmet til en bedrift.
Sist faglig oppdatert 11.02.2021
Skrevet av Cathrine Meyer Johansen

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter