Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

En bærekraftig reiselivsdestinasjon – med utgangspunkt i globale trender

Reisevanene og reisemåtene våre har endret seg på grunn av pandemien. Hvordan vil vi reise i framtida? I denne oppgaven skal dere utforske et fristende reisemål. Dere skal beskrive nåsituasjonen og utarbeide et forslag til hvordan reisemålet kan bli en mer bærekraftig destinasjon i framtida.
Tropisk sandstrand med bananpalmer og turkist hav. Sol og blå himmel. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forberedelser

 • Jobb individuelt og søk etter ulike reisemål på internett. Bruk cirka ti minutter. Prøv gjerne å finne reisemål som er ukjente for deg. I boksen nedenfor finner du søketips.

 • Gå sammen i små grupper. Fortell hverandre om reisemålene dere har funnet. Hva er det som gjør akkurat disse destinasjonene så spennende?

Søketips – turoperatører m.m.

Apollo

KiLROY

TUI

Uptours

VG

Oppgave

 1. Samle dere om ett reisemål som dere vil undersøke nærmere. Finn mer utfyllende informasjon om dette reisemålet, for eksempel:

  • Hvor mange innbyggere er det der?

  • Hva betyr reiselivet for den lokale økonomien?

  • Hvor mange jobber i reiselivet?

  • Hva lever de ellers av?

  • Hvordan er infrastrukturen på reisemålet?

 2. Undersøk hvordan reiselivet har vært og er på destinasjonen dere har valgt, for eksempel:

  • Hvor mange turister kommer årlig?

  • Hvor kommer turistene fra, og hvor lenge blir de?

  • Når er det høysesong?

  • Hvordan er det på reisemålet i lavsesong?

  • Hvorfor reiser turister til dette reisemålet? Hva er hovedattraksjonene?

  • Er det en helhetlig reiselivsdestinasjon? Forklar hvorfor / hvorfor ikke.

  • Lag en situasjonsanalyse for destinasjonen.

 3. Lag en presentasjon for klassen med utgangspunkt i situasjonsanalysen. Bruk gjerne bilder og filmsnutter. Presentasjonen skal vise hvordan destinasjonen kan utvikles til å bli et bærekraftig reisemål som møter nye globale trender. Vurder gjerne følgende momenter:

  • Kan sesongen utvides?

  • Kan destinasjonen utvides til nærliggende byer eller områder?

  • Hvor mange turister er det realistisk at destinasjonen kan ta imot hvert år, når man samtidig skal ta vare på lokalbefolkningen?

  • Kan destinasjonen tilby andre attraksjoner enn det som har lokket turister hittil, for eksempel innenfor kultur, kunst eller mat?

  • Hvilke muligheter har destinasjonen?

 4. Framfør presentasjonen for klassen.

Lykke til på reisen!

Bilde fra Venezia. Vi ser en gondol med en tradisjonelt kledd gondolfører og to turister om bord. I bakgrunnen ses en vakker, hvit bro og store bygninger. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

Situasjonsanalysen, også kalt SWOT-analysen, analyserer interne styrker og svakheter og eksterne muligheter og trusler.

CC BY-SASkrevet av Cathrine Meyer Johansen og Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 07.12.2021

Læringsressurser

Bærekraftig reiseliv