Hopp til innhold
TasksAndActivitiesOppgaver og aktiviteter

Oppgave

Agent i egen mediehverdag

Hvordan skal du ta kontroll over din egen mediehverdag? Reflekter over hvilke tanker og følelser som styrer din mediebruk, og diskuter det med klassekameratene dine.

FooterHeaderIconFooter iconLK20
En hånd holder en mobiltelefon med bilde av en jente som har logoer fra ulike sosiale medier i en tenkeboble over hodet. Foto.

Å være agent i egen mediehverdag vil si at du aktivt tar over styringen av mediene i ditt liv. Hvis du opplever at sosiale medier skaper stress og press og for eksempel går ut over skole og søvn, kan du gjøre noe med det.

I disse oppgavene får du noen forslag til hvordan du kan ta kontroll over din egen mediebruk. Du skal først reflektere over hvordan du ta over kontrollen i ditt liv og deretter diskutere forslagene med klassekameratene dine.

Oppgave 1. Min mediehverdag

Oppgave 2. Diskuter forslagene

Gå sammen i grupper, og diskuter forslagene dere kom fram til i forrige oppgave.

 1. Hvorfor er det viktig å snakke sammen om press og stress på sosiale medier?
 2. Hvilke tanker og følelser styrer mediehverdagen deres?

  • Hvilke innlegg skaper positive følelser? Gi eksempler.
  • Hvilke innlegg skaper negative følelser? Gi eksempler.
  • Hvordan reagerer dere vanligvis på det andre legger ut?
  • Hva er de viktigste grunnene til at dere poster noe selv?
 3. Hvordan kan dere på best mulig måte ta kontroll over deres mediehverdag? Forsøk å komme fram til et par forslag som alle er enige om.
Sist oppdatert 22.03.2020
Skrevet av Karl Henrik Aanesen og Albertine Aaberge

Læringsressurser

Press og stress