Hopp til innhold

Oppgave

Reflekter over egen bruk av sosiale medier

Hvorfor bruker du sosiale medier, og hva sitter du igjen med? I disse oppgavene skal du reflektere over din egen bruk av sosiale medier.

To snakkebobler. Illustrasjon.

Diskuter i klassen

  • Hvor ofte er vi på sosiale medier?
  • Hva er de viktigste grunnene til at vi bruker sosiale medier?
  • Hvilke følelser sitter vi igjen med?
  • Hvordan påvirker sosiale medier ditt selvbilde?

Refleksjonsoppgaver

Først skal du reflektere over din egen mediebruk, deretter kan du dele refleksjonen med andre i landet i et svarskjema på Google Skjemaer og se hva andre har svart på de samme spørsmålene.

Oppgave 1: Reflekter over egen bruk av sosiale medier

Svar på spørsmålene under og skriv en kort begrunnelse for valgene dine. Du kan laste opp svarene dine og lime dem sammen i ett dokument.

Oppgave 2: Del egne og se andres refleksjoner

Legg refleksjonene dine inn i Google-skjemaet.

Hvis du sender inn svar, vil du få se hva andre også har svart.

Sist faglig oppdatert 02.04.2020
Skrevet av Albertine Aaberge og Karl Henrik Aanesen

Læringsressurser

Press og stress

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter