Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Demokratiet under digitalt angrep

I denne oppgaven skal dere diskutere hvilke muligheter for manipulasjon som ligger i datateknologi. På den måten kan dere bli mer bevisste på farene ved digitale angrep på demokratiet.
Soldater i militæruniform sitter foran dataskjermer i et kontorlandskap. De har utskrifter på ark liggende på pultene foran seg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvordan og hvorfor angripes demokratiet digitalt?

Valg kan bli angrepet og forsøkt manipulert utenfra gjennom datateknologi. Det kan være både stater, organisasjoner og enkeltpersoner med onde hensikter som står bak. Hackere kan bryte seg inn i datasystemene som teller stemmer, men også du som velger kan bli manipulert gjennom propaganda og falske nyheter.

Det er for eksempel påvist at Russland brukte sosiale medier til å spre falske nyheter og bygge opp under hat mens den britiske folkeavstemningen om å forlate EU ("Brexit") pågikk. Dette skjedde også i de to siste presidentvalgene i USA. Hensikten med slike angrep er å skape splid, øke og få deg til å tvile på det demokratiske systemet og informasjonen du får fra myndigheter og media. Slik kan den som angriper, svekke fiendene sine og styrke seg selv.

Diskuter

Enkel tilgang til avansert KI-teknologi, som for eksempel deepfakes, gjør faren for manipulasjon enda større. Til lokalvalget for 2023 har Medietilsynet laget filmen Abid Raja avslørt. Se videoen under og diskuter spørsmålene:

  • På hvilke måter kan deepfakes brukes til å manipulere deg som velger?

  • Hvem kan ha interesse av å manipulere deg på denne måten?

  • Hva kan du gjøre for å avsløre forsøk på manipulasjon?

  • Vil du klare å avsløre slike forsøk, tror du?

  • Hvilke andre former for datateknologi kan du komme på som kan brukes til å manipulere velgere og skade demokratiet?

  • Hvorfor er det viktig for deg som velger å være klar over ulike digitale trusler mot valget?

Kilder

Burgess, M. (2017, 10. november) Here's the first evidence Russia used Twitter to influence Brexit. Wired. https://www.wired.co.uk/article/brexit-russia-influence-twitter-bots-internet-research-agency

University of Oxford. (2018, 17. desember). The IRA and Political Polarization in the United States. https://demtech.oii.ox.ac.uk/research/posts/the-ira-and-political-polarization-in-the-united-states/

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 27.06.2023

Læringsressurser

Førstegangsvelger: lokalvalg