Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hva bør politiske partier få vite om deg?

I en valgkamp blir du utsatt for reklame fra de politiske partiene. I sosiale medier er reklame basert på personopplysningene dine, slik at den skal treffe bedre. Hvor mener du grensen går for hvilke personopplysninger partiene skal kunne bruke?
Illustrasjon av et ansikt som er dekket av digital kode. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hvilke opplysninger bør politiske partier kunne bruke når de sprer reklame i sosiale medier? På den ene siden er det fint å få reklame som passer spesielt for deg, men på den annen side bør det vel være en grense for hvilke opplysninger det skal være lov å bruke?

Avstemning: Hvilke personopplysninger er det greit å bruke i politiske kampanjer?

Rydd plass i klasserommet og bestem at den ene siden av klasserommet er "for" og den andre er "mot".

Læreren leser opp ett og ett punkt på lista under, og elevene stemmer ved å gå til "for" eller "mot".

Læreren noterer seg hva flertallet mener i hvert tilfelle.

Forslag til personlige opplysninger dere stemmer over

 • hvor du bor

 • hva du følger, liker, deler og kommenterer i sosiale medier

 • hva du handler på nett

 • religion

 • innholdet i der du skriver og publiserer i sosiale medier

 • hvor gammel du er

 • musikksmak

 • hvor du er til enhver tid

 • familierelasjoner

 • helseopplysninger

 • aktivitet på treningsapper

 • legning

 • politisk ståsted

 • meninger som du har uttrykt i sosiale medier

 • sykdom, psykiske lidelser og død i nær familie

 • kjønnsidentitet

 • foreldres inntekt / egen inntekt

Oppsummer på tavla

Del tavla i to ("for" og "mot") og skriv opp de ulike personlige opplysningene på riktig side ut fra hva flertallet i klassen mente.

 • Diskuter i klassen hva som kjennetegner personopplysninger dere ikke syns det er greit å bruke i politisk markedsføring.

 • Formuler en regel om hva slags personlige opplysninger det bør være forbudt å bruke for politiske partier i sin markedsføring.

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 14.06.2021

Læringsressurser

Førstegangsvelger: lokalvalg