Hopp til innhold

Fagstoff

Skolevalg

Hvert annet år – i forkant av både stortingsvalg, kommunestyrevalg og fylkestingsvalg – arrangeres det skolevalg ved landets videregående skoler. Kan skolevalget gi oss et hint om hvordan det går på valgdagen?
Skoledebatt. Det sitter ti personer på rekke bak et bord foran et hvitt lerret. En person står litt på siden og leder debatten. I forgrunnen sitter mange ungdommer i publikum. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Hva er skolevalg?

Skolevalg er et prøvevalg for stortingsvalg, sametingsvalg og fylkesvalg. Veldig mange skoler arrangerer også valgtorg og valgdebatt med ungdomsrepresentanter fra de ulike partiene i forkant av skolevalget.

Skolevalgene og opplæring i valg, stemmerett og debatter er en viktig del av demokratiopplæringen i videregående skole. Ved å delta i skolevalg øver du deg på å bli en aktiv medborger i samfunnet vårt.

Skolene må melde seg på for å kunne arrangere skolevalg.

Valgtorg og valgdebatt

Valgtorg og valgdebatt er viktige elementer rundt skolevalgene. Et valgtorg arrangeres gjerne for noen timer eller for en hel dag. Da står partiene på stand på skolene, og de tar i mot spørsmål og snakker om sakene de er opptatt av.

I valgdebatter skal skolene velge 2–3 tema som debattene skal dreie seg om. Det er vanlig at elevrådet får være med på å bestemme tema. Under valgdebattene stiller maksimum alle de ni største partiene ved forrige stortingsvalg som har ungdomsparti. Debattleder er ofte en elev, og mange fylker gir mulighet for litt opplæring i å være debattleder.

Valgtorg og valgdebatter er med på å engasjere elevene og hjelper dem til å velge det partiet de ønsker å stemme på i skolevalget.

Alle fylkene har informasjon om skolevalget, debatter og valgtorg. Les for eksempel artikkelen "Debatt og valgtorg" på trondelagfylke.no.

Gjennomføring

Hendene på en blå- og en rødkledd jakkearm putter hver sin stemmeseddel i ei stemmeurne. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Arbeidet med skolevalgene er et samarbeid mellom Utdanningdirektoratet (Udir) og Sikt. Sikt leverer produkter og tjenester til utdanning og forskning. Tidligere var det Norsk senter for forskningsdata (NSD)som hadde ansvar for skolevalgene. De er nå innlemmet i Sikt.

Det er Sikt som har ansvar for selve gjennomføringen av skolevalgene. Valget blir gjennomført som urnevalg, altså slik de ordinære valgene blir holdt. Det betyr at du går inn i et avlukke, velger stemmeseddelen som tilhører partiet du vil stemme på, bretter seddelen og går ut og putter den ned i ei urne.

Sikt gjennomfører også spørreundersøkelser blant elevene og hele befolkningen. Disse undersøkelsene gir unike data som handler om hva ungdom tenker rundt ulike samfunnsspørsmål. Du finner skolevalgsundersøkelsene på sikt.no. Her kan du studere data om hvordan elever ved tidligere valg har svart om blant annet politisk interesse, stemmerett, klima- og miljøvern, innvandring og utenrikspolitikk.

Resultatene

Resultatene fra skolevalgene blir gjerne sett på som en viktig pekepinn på hvor de yngre velgerne er på vei, og ofte kan vi se de samme strømningene på resultatet fra det ordinære valget uka etter.

Hvordan elevene har stemt ved skolevalg, blir ofte publisert i media. Du kan finne resultater fra landsoversikt og ned til hver enkelt skole på skolevalg.nsd.no.

Kilder

Skolevalg, Sikt. (2023). Hentet fra https://sikt.no/skolevalg

Skolevalg, Udir.no. (2023). Hentet fra https://www.udir.no/skolevalg

CC BY-SASkrevet av Inga Berntsen Rudi.
Sist faglig oppdatert 13.06.2023

Læringsressurser

Førstegangsvelger: lokalvalg