Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvor godt forstår du politisk markedsføring?

Sosiale medier og digitale verktøy har endret hvordan velgere kan påvirkes i en valgkamp. Politiske partier reklamerer stadig mer på sosiale medier. Hvordan møter du som ungdom personrettet og skreddersydd politisk reklame?

Oppgave 1. Men er det politisk markedsføring?

A) Definer begreper

Arbeid i grupper på to eller tre. Bli enige om og formuler definisjoner for de tre fagbegrepene under. Bruk gjerne kilder som støtter dere i arbeidet. Oppgi i så fall kildene.

Fagbegreper:

  • politisk markedsføring

  • informasjon fra myndigheter

  • redaksjonelt innhold

B) Sorter innlegg fra sosiale medier

Oppgave 2. Enig, eller ikke enig?

A) Vurder

B) Argumenter

Velg to uttalelser du er enig i og to du er uenig i. Forklar og argumenter for hvorfor du er enig og hvorfor du er uenig.

  • Skriv ned forklaringene dine.

  • Argumenter for valgene dine overfor medelever etterpå.

Kildeliste

Rosenberg, T. G: Politisk markedsføring sosiale medier. (2021). Medietilsynet. https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/kritisk-medieforstaelse/210825-rapport-om-politisk-reklame-i-sosiale-medier-august-2021.pdf

CC BY-SASkrevet av Albertine Aaberge og Thea Grav Rosenbeg.
Sist faglig oppdatert 07.01.2022

Læringsressurser

Førstegangsvelger: lokalvalg