Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Valgomater og chatboter

Før det skal være valg, dukker det opp såkalte valgomater i nettavisene. Hvor nyttige er slike valgomater? Er det lurt å spørre en chatbot om råd?
Robotarm leverer stemmeseddel i valgurne. Foto.

Gjennomfør valgomater

Gjennomfør to ulike valgomater ved å svare på spørsmålene valgomaten stiller deg. Du kan bruke to av de vi har lenket til her eller finne valgomater andre steder.

Reflekter/diskuter:

 1. Sammenlikn valgomatene.

  1. Legger de vekt på de samme tingene?

  2. Ble resultatene like?

  3. Hvilken likte du best? Begrunn svaret.

 2. Hva kan slike valgomater fortelle oss?

 3. Hva kan valgomatene ikke fortelle oss?

 4. Er det nyttig med valgomater?

 5. Bør vi ta et valg kun basert på en valgomat? Hvis ikke – hva bør vi gjøre i tillegg?

 6. Er det bedre å avgi stemme basert på en valgomat enn å ikke stemme i det hele tatt?

Chatboter og valg

Diskuter: Ville du spurt en chatbot om råd hvis du var i tvil om hva du skulle stemme ved valget? Hvorfor? Hvorfor ikke?

Se videoen og diskuter spørsmålene under.

 1. Er det et problem at chatboter kommer med konkrete forslag til hva vi skal stemme?

 2. Er det mulig å bruke chatboter på en god måte når vi skal orientere oss før et valg?

 3. Hvilke problemer kan det føre til for demokratiet på sikt dersom vi i større og større grad støtter oss på maskiner når vi skal bestemme oss for hva vi skal stemme på?

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 04.05.2023

Læringsressurser

Førstegangsvelger: lokalvalg