Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Argumentasjon i debatter

Når vi er med i en debatt, har vi som regel tatt et standpunkt i en sak, og vi argumenterer for vårt syn. Noen bygger på fakta, og andre spiller på følelser.

Se videoen under og jobb med oppgavene.

1. Analyser en debatt

  1. Finn en TV-debatt på for eksempel NRK TV og kom med et eksempel på hvert av begrepene under:

  2. Presenter eksemplene for en medelev og forklar hvorfor du har valgt dem. Hvis dere er uenige om noe, kan dere sjekke dem opp mot ordforklaringene over.

2. Diskuter i klassen

  1. Hva er bra med å bruke skjult argumentasjon?

  2. Når blir skjult argumentasjon dårlig for debatten?

  3. Hvorfor kan det være nyttig å kjenne til begreper som standpunkt, argument og premiss når man ser på en debatt?

CC BY-SASkrevet av Eivind Sehested Zakariassen.
Sist faglig oppdatert 21.05.2021

Læringsressurser

Førstegangsvelger: lokalvalg