Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Digital valgkamp på sosiale medier

Sosiale medier spiller en sentral rolle i norsk valgkamp. Liker-klikk, engasjement og delinger skal omgjøres til stemmer. Gjennom digital og målrettet markedsføring vil de politiske partiene påvirke deg som førstegangsvelger.
Foto av tre ungdommer med mobiltelefoner i hendene.
Åpne bilde i et nytt vindu

Innledning

Hensikten med politisk reklame er å påvirke holdninger til politiske spørsmål. Kommunikasjonsstrategier i sosiale medier er blitt en viktig del av dagens politiske valgkamp. Gjennom personrettet og skreddersydd politisk reklame på sosiale plattformer har politikerne en unik mulighet til å påvirke deg og andre førstegangsvelgere.

Arbeidsoppdrag: Utforsk et parti sin politiske valgkamp i sosiale medier

Jobb i grupper og sett dere inn i et tildelt eller et selvvalgt parti. Undersøk og diskuter følgende: Hvordan fører partiet sin politiske valgkamp på sosiale medier?

1. Individuell forberedelse til gruppearbeid

a) Sett deg inn i hva partiet står for.

b) Noter svar på spørsmålene for hvert av eksemplene du jobber med:

 • I hvilke sosiale mediekanaler finner du den politiske reklamen?

 • Hva er budskapet i den politiske reklamen?

 • Vurder hvordan budskapet henger sammen med det partiet står for.

 • Hvilke er de viktigste som blir brukt?

 • Hvem tenker du er målgruppa for reklamen?

2. Arbeid i gruppa

a) Presenter ett eller to eksempler hver.

Velg ett eller to eksempler du presenterer til gruppa di med vekt på

 • kanal

 • budskap og sammenheng til partiprogrammet

 • virkemidler

 • målgruppe

b) Sammenlikn eksemplene dere har funnet.

 • Hva er likheter og forskjeller?

 • Hvorfor får dere ulik politisk reklame?

 • Hva vil partiet overbevise dere om?

 • Hvordan vil dere oppsummere partiet sin politiske valgkamp i sosiale medier?

 • Diskuter: I hvilken grad blir dere påvirket av politisk reklame?

c) Forbered presentasjon til klassen: Hva kjennetegner partiets politiske valgkamp i sosiale medier?

Illustrasjon av person med hettegenser som spiller fløyte foran en bærbar datamaskin. Ut av fløyta strømmer enere og nuller. På skjermen vises et valgresultat i form av et søylediagram, og den midterste søylen beveger seg som en svaiende slange.
Åpne bilde i et nytt vindu
 • Velg ett eller to eksempler dere presenterer i gruppa.

 • Oppsummer hva som kjennetegner partiets valgkamp i ulike sosiale mediekanaler.

 • Hvilke virkemidler blir brukt?

 • Hvilke budskap treffer førstegangsvelgere best, tenker dere?

3. Presentasjon og diskusjon i klassen

a) Presenter partiets politiske reklame i sosiale medier.

 • Hver gruppe holder sin presentasjon.

b) Diskuter spørsmålene, først i gruppa, så i klassen.

 • Hvilke politiske reklamer fungerer best?

 • Hva tror dere påvirker førstegangsvelgerne mest? Begrunn svaret.
 • Diskuter påstanden: Valgkampen på sosiale medier fører til et økt fokus på politikerne som personer, og politiske saker får mindre oppmerksomhet.

 • Pek på positive og negative sider ved politisk reklame i sosiale medier.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Eva Sophie Wolff-Hansen og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 27.06.2023

Læringsressurser

Førstegangsvelger: lokalvalg