Hopp til innhold

Design og visualisering (IM-MED vg2)

Dette er ikke et komplett læremiddel, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

Kreativitet og idéutvikling

Idéutvikling og kreativitet er viktige sider av design- og produksjonsprosesser. Få kunnskap om kreativitet, og bruk kreative metoder og teknikker for idéutvikling for å bli rustet til å tenke variert og nytt.

Teknikker for idéutvikling

Brainstorming, Kleshenger, NABC-metoden og Mesteren: I dette emnet får du konkrete tips og verktøy som kan gjøre deg mer kreativ i idéutviklingsprosessen.

Læringsressurser

Teknikker for idéutvikling