Hopp til innhold

Fagstoff

KFK-modellen: Å velge ut og presentere en idé

Når du har gjennomgått en grundig idémyldringsfase, sitter du igjen med mange gode, og noen mindre gode, idéer. Da er det på tide å rydde opp, eller jobben som i mediebransjen kalles «kill your darlings». Etterpå må du sette produktet sammen til noe du kan presentere for oppdragsgiveren din.

«Kill your darlings»

I den tredje fasen handler det om å rydde opp i idéarbeidet. Her må du tenke over det du lærte i kundemøtene i fase 1, og sammenholde det med idéene du fikk i fase 2. Selv om du har kommet på idéer du selv liker veldig godt, kan det være at du må legge dem bort hvis de ikke fører deg til kundens mål. Tenk på hva kunden ønsker, husk at det er kunden som er avsenderen av budskapet.

Presenter idéen for kunden

Når du er trygg på at du har en idé som hjelper kunden å nå målet sitt, er det på tide å gå i gang med å sette produktet sammen. Det innebærer at du må lage en pitch, altså et lite sammendrag som forteller hva du skal lage. Det er nødvendig for at kunden og de som skal være med i produksjonen av medieproduktet, skal kunne se for seg hvordan det ferdige resultatet skal bli.

Mer om pitch

Et annet uttrykk som brukes i denne fasen, er pilot, en slags prøvefilm som kan testes på kunden og publikum. En prosjektskisse som forklarer hva du skal lage, kan også være til hjelp.

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Risholt Kleppe og Martin Aune Walther.
Sist faglig oppdatert 07.05.2018

Læringsressurser

Teknikker for idéutvikling