Hopp til innhold

Fagstoff

Brainstorming

Brainstorming, eller idémyldring, er en enkel øvelse for å komme på flest mulig ideer, bli trygge på hverandre og få i gang prosesser for idéutvikling. Den egner seg å bruke i oppstarten av et prosjekt. I denne øvelsen er det viktig at dere er impulsive og kreative.

Tid: minimum 15 minutter

Hensikten med denne øvelsen er

 • å få fram mange ideer og å trene på at ingen ideer er dårlige

Materiell

 • post-it-blokker og tusjer

Post-it-lapper egner seg veldig godt til brainstorming. Lappene gjør det lett å assosiere fordi de er enkle flytte på. Heng ideene opp på en tavle eller vegg. Det er viktig å tenke på at tavla eller veggen skal være full av ideer og ikke endelige løsninger. De beste ideene må dere bearbeide videre for at de skal kunne bli til gode løsninger.

Instruksjon

 1. Elevene går sammen i grupper på tre eller fire.
 2. Læreren gir gruppene en problemstilling, og de skal så komme med ideer til løsninger.
 3. Individuelt – 2 minutter: Alle noterer sine egne ideer på post-it-lapper – uten å diskutere med sidemannen. Det er bare lov med én idé per post-it-lapp!
 4. I gruppa – 5 minutter: Alle i gruppa leser opp ideene sine for hverandre og henger post-it-lappene fortløpende opp på veggen. Ideer som ligner hverandre eller er like, kan grupperes sammen. La dere inspirere av hverandres ideer. Kanskje dette fører til at dere kommer på enda flere nye ideer?
 5. I gruppa – 3 minutter: Gruppemedlemmene blir enige om hvilke tre ideer de liker best.
 6. Oppsummering i plenum – 5 minutter: Hver gruppe deler en av sine ideer med resten av klassen. Kanskje dette kan trigge klassen til å ta nok en runde for å komme på enda flere nye ideer?
 7. Refleksjon: Det er viktig å reflektere sammen over hva dere har gjort i denne øvelsen, hvorfor dere har gjort det, og hvordan dere kan bruke øvelsen i ulike sammenhenger. Sett av minst 5 minutter til dette.

  Eksempler på refleksjonsspørsmål:

 • Hva tenker dere at dere lærer av denne øvelsen?
 • Hvorfor er det viktig å trene på kreativitet?
 • Fikk du nye ideer på grunnlag av andres ideer? Var dette helt nye ideer, eller var de en videreutvikling av andres ideer?
 • Får du bedre ideer av å få fram mange ideer?
 • Hvordan kan dette være nyttig trening for arbeid med ulike prosjekter?
 • Hvordan og når kan denne øvelsen være nyttig i andre sammenhenger (på skolen, på fritida osv.)?
CC BY-SASkrevet av Ungt Entreprenørskap.
Sist faglig oppdatert 21.02.2020

Læringsressurser

Teknikker for idéutvikling