Hopp til innhold

Design og visualisering (IM-MED vg2)

Dette er ikke et komplett læremiddel, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

Universell utforming

Fysiske omgivelser skal være tilrettelagt for varige eller midlertidige funksjonsnedsettelser. Universell utforming er vedtatt gjennom lovgivning og skal sikre tilgjengelighet for alle. Ikke minst skal universell utforming sikre at digitale tjenester er tilgjengelige for alle.

Læringsressurser

Universell utforming