Hopp til innhold

Design og visualisering (IM-MED vg2)

Dette er ikke et komplett læremiddel produsert av NDLA, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

Om fagene i medieproduksjon vg2

Fagstoffet i programfagene i medieproduksjon vg2 har innhold fra fagene medieuttrykk vg2 og vg3.