Hopp til innhold

Design og visualisering (IM-MED vg2)

Dette er ikke et komplett læremiddel, men ei ressurssamling som vi håper kan være nyttig for deg.

Kreativitet og idéutvikling

Idéutvikling og kreativitet er viktige sider av design- og produksjonsprosesser. Få kunnskap om kreativitet, og bruk kreative metoder og teknikker for idéutvikling for å bli rustet til å tenke variert og nytt.

Introduksjon til idéarbeid

Hvordan oppstår idéer? Og hvordan vet du at du har en god idé? Lær mer om hva som kjennetegner en god idé.

Læringsressurser

Introduksjon til idéarbeid