Hopp til innhold

Fagstoff

Klar, ferdig, kreativ – KFK-modellen

Skal man lage et spennende medieprodukt, må man ha en god idé. Men hvordan skaper man og utvikle ideer på bestilling? I de fleste medieyrker består produksjonsprosessen av ulike faser med kreativt arbeid.
De ulike fasene i en kreativ prosess er satt opp skjematisk, og to tegneseriefigurer demonstrerer: utforske, idémyldre, kill your darlings og sette det sammen. De går fra oppdrag, via problemstilling til presentasjon. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Ingen liker å se eller høre på et kjedelig medieprodukt, og oppdragsgivere er ikke villige til å betale for det. Alle som jobber i mediebransjen, må derfor kunne utvikle nye, kreative løsninger. Det gjelder både journalister, reklamefotografer, grafiske designere, filmskapere, spillutviklere og webdesignere.

Men hvordan klarer man å stadig være kreativ? Og hvordan klarer man å være kreativ på bestilling? Å arbeide fram en god idé kan være halve jobben.

Klar, ferdig, kreativ

Modellen Klar, ferdig, kreativ (eller KFK-modellen), som er utviklet av Martin Walter og Daniel Almli, illustrerer hvordan man kan jobbe med kreativitet i medieproduksjon. Modellen bryter idéfasen ned i fire delfaser.

Delfase

Beskrivelse

Mål

Utforsk

Tenk nøye gjennom hva som er viktig for oppdragsgiveren. Research, altså utforsk, hva som er målet med produktet og temaet det omhandler. I denne fasen er det viktig å sikre seg mest mulig informasjon.

ende opp med en enkel problemstilling

Idemyldring

Nå skal fantasien få løpe fritt. I denne fasen er det lurt å samarbeide med andre og å bruke ulike idéskapingsverktøy. Denne fasen kalles også JA-fasen. Her er ingen ideer dumme. Alt er lov!

ende opp med så mange ideer som mulig

Kill your darlings

Nå er det tid for å være kritisk og kaste det som ikke skal brukes. Kill your darlings er et begrep i mediebransjen. Det betyr at man må gi slipp på noe man liker godt, for å kunne satse fullt på den ideen man tror vil fungere best for målgruppa.

ende opp med én konkret idé man ønsker å satse på

Sett det sammen

I denne fasen skal man utvikle ideen videre og synliggjøre den i form av skisser, manus, synopsis, storyboard e.l., som presenteres for en mulig oppdragsgiver.

ende opp med en pitch, eller en presentasjon, som viser hvordan medieproduktet skal bli eller vil fungere

CC BY-SASkrevet av Ragnhild Risholt Kleppe, Martin Walter og Daniel Almli.
Sist faglig oppdatert 07.05.2018

Læringsressurser

Teknikker for idéutvikling