Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Lag skisser til en magasinframside og et animert banner

Skisser opp forsiden til et magasin og en animert banner som selger samme magasin, og få tilbakemelding fra medelever.
Skisse av magasinframside og banner. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
  • Velg et magasin du vil lage forsiden til.
  • Last ned og skriv ut malen: Mal til storyboard og magasinskisser, eller tegn opp ruter på et A4-ark.
  • Filer

  • Skisser opp ni ulike løsninger for en framside. Bruk kort tid. Ta gjerne tiden med stoppeklokke og gjenta prosessen ved behov. Ta gjerne utgangspunkt i en bestemt idé eller et konsept for Magasinet.
  • Velg ut en av skissene som du tegner opp litt større på et A4-ark. Bruk gjerne linjal. Skriv begrunnelse for størrelse og plassering av elementer, og for sentrale farger du velger.
  • Tegn opp ruter på et stående A4-ark for å lage storyboard til en animert banner. Bruk det du har lært om storyboard og om skisser av magasinframside, og skisser opp en animert banner som skal selge det samme magasinet du allerede har jobbet med.
Skisse av magasinframside og banner. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vis medelev

  • Jobb to og to eller i større grupper.
  • Forklar hvordan du oppfatter den andres skisser.
  • Gi konstruktive tilbakemeldinger på ideene til hverandre og skriv ned noen forbedringspunkter for ideene og for skissene.
  • Bli enig med lærer om levering av arbeidet.
CC BY-SASkrevet av Per Henning Olsen og Albertine Aaberge.
Sist faglig oppdatert 22.11.2018

Læringsressurser

Teknikker for idéutvikling