Hopp til innhold

Produksjon og tjenesteyting (NA-LGA vg2) – ferdig 2025

Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Potet

Potet er ei av de viktigste matplantene i verden. I Norge dyrkes den over hele landet, noen dyrker i en liten pallekarm, andre har potetdyrking som levevei. I dette emnet lærer du at du må planlegge godt, følge godt med gjennom vekstsesongen og ha en plan for høsting og lagring for å lykkes.

Arbeid i vekstsesongen

For å lykkes med potetdyrking må du gjøre en innsats gjennom hele vekstsesongen. Du må prøve å unngå at ugraset tar overhånd, eller at sjukdommer ødelegger potetavlinga. Mange steder er det behov for vanning, for ujevn fuktighet er slett ikke bra for potetknollene.

Læringsressurser

Arbeid i vekstsesongen