Hopp til innhold

Produksjon og tjenesteyting (NA-LGA vg2) – ferdig 2025

Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Småfe

Småfe er sau og geit. Saueproduksjon finner vi over nesten hele landet, mens det er mest geiter på Vestlandet og i Nordland og Troms. Vi har mange ulike saueraser i Norge, men den vanligste geiterasen er norsk mjølkegeit. Saueproduksjon gir oss ull og kjøtt. Av geitene får vi mjølk, kjøtt og skinn.