Hopp til innhold

Produksjon og tjenesteyting (NA-LGA vg2) – ferdig 2025

Dette faget er under utvikling. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Gris

Norsk griseproduksjon har strenge regler for dyrevelferd, avlsarbeid, riktig fôring og stell. Med fokus på dyras velferd og helse får du friske og sunne dyr, det er en forutsetning for et godt driftsresultat. Her har vi samlet det viktigste fagstoffet om gris og griseproduksjon i norsk landbruk.