Hopp til innhold

Produksjon og tjenesteyting (NA-LGA vg2) – ferdig 2025

Dette faget er i betaversjon. Vi fyller på med ressurser fortløpende.

Engdyrking

Eng og beite dekker to tredeler av Norges jordbruksareal. På dette arealet vokser grovfôret som drøvtyggerne er helt avhengige av, sommer som vinter. Hvilke arter skal du dyrke? Når bør du høste, og hvordan skal du lagre fôret gjennom vinteren? Det er mange valg du må ta gjennom sesongen.

Læringsressurser

Engdyrking