Hopp til innhold

Norsk (SF vg3)

Tekst i kontekst

Dikt, fortellinger og skuespill, men også saktekster, gir oss innblikk i hvordan mennesker har levd, tenkt og følt til ulike tider. Leseopplevelser kan gjøre oss glade, ettertenksomme, triste eller sinte – og alltid litt litt klokere!

Realisme

Realisme er et begrep som er knytta til ulike litteraturhistoriske perioder fra midten av 1800-tallet og fram til i dag. I tillegg bruker vi ordet om en skrivestil og om et syn på forholdet mellom kunst og virkelighet.

Kritisk realisme og naturalisme

I litteraturhistorien kaller vi perioden 1870–1880 for "kritisk realisme". Årsaken er at en rekke forfattere skrev realistiske tekster som kritiserte samfunnet. På 1880-tallet utvikla den kritiske realismen seg til det vi kaller "naturalismen".

Læringsressurser

Kritisk realisme og naturalisme