Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Livsmestring med Arne Garborg

I teksten "Um pengar" skriver forfatteren om hva penger kan gi oss, og hva de ikke kan gi oss. Tolk teksten! Se deretter nærmere på andre tekster som skildrer forholdet mellom penger og lykke.

Del 1: Hva gir lykke?

Diskuter i klassen: Kan du bli lykkelig av penger? Kanskje må dere da også diskutere hva det vil si å være lykkelig?

 1. Skriv opp argumentene på tavla.

 2. Velg side. De som mener "ja" stiller seg i ett hjørne av klasserommet, de som mener "nei" i et annet.

 3. Hver gruppe blir enige om hva som er det to viktigste argumentene for sitt ståsted.

Del 2: Garborgs budskap

 1. Les teksten "Um pengar". Språket er slik Garborg skrev det i 1903, så bruk gjerne først tid på skrive teksten om til moderne norsk.

 2. Garborg bruker ordpar som moro–glede og kamerater–vennskap. Skriv opp alle ordpara og diskuter: Er det slik at det første ordet i hvert par kan kjøpes for penger? Forklar!

 3. Den siste setninga kan hjelpe dere til å tolke teksten. Prøv å forklare hverandre hva han mener med "Skallet av alle ting kan ein få for pengar. Men ikkje kjernen; den er ikkje for pengar fal."

Relatert innhold

Diktet "Um pengar" er skrevet av forfatteren Arne Garborg (1851–1924).

Del 3: Lykke i dagens samfunn

Ta for dere én eller flere av tekstene som på ulike måter problematiserer forholdet mellom materielle goder, velstand og lykke.

 1. Hvilken sjanger tilhører teksten?

 2. Hvilket budskap har den?

 3. Hvilke virkemidler bruker teksten for å få fram budskapet?

 4. Hvordan påvirker teksten synet ditt på penger og lykke? Skriv opp nye argumenter på tavla, eller koble det du har lest/sett til eksisterende argumenter.

Tekst 1. Lykken kan kjøpes for penger

I artikkelen "Lykken kan kjøpes for penger" på forskning.no kan du lese om resultatet av en studie på forholdet mellom rikdom og lykke.

Tekst 2. Chanel

I novella "Chanel" kan du lese en beskrivelse av hvordan det er å skilles fra Chanel-veska si.

Tekst 3. 100 ting

Teknologigründerne Paul og Toni krangler om hvem av dem som er mest avhengig av alle tingene de eier. For å finne ut av dette blir de enige om å inngå et veddemål.

Del 4: Sammenlikn budskapene

Diskuter tekstene dere har jobba med i klassen.

 1. Har dere endra synet på om penger kan gjøre dere lykkelige? Velg hjørne og ståsted på nytt.

 2. Fortell hverandre hvorfor dere bytta hjørne, eller valgte å stå på samme sted.

 3. Hvilke(n) tekst(er) påvirka dere mest? Hvorfor?

 4. Er Arne Garborgs råd om penger og lykke fremdeles gyldig?

Relatert innhold

Arne Garborg var en radikal forfatter og samfunnsdebattant som ønska å modernisere Norge på flere områder og kjempa for det frie individet.

CC BY-SASkrevet av Marthe Johanne Moe.
Sist faglig oppdatert 03.02.2022

Læringsressurser

Kritisk realisme og naturalisme