Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Se Gjengangere, skriv aleine og tolk sammen

Nå skal du se skuespillet Gjengangere av Ibsen. Etterpå skal du skrive om og diskutere dramaet. Stykket er mangfoldig, så det blir spennende å se om dere har lagt vekt på det samme innad i klassen.
Foran sitter pastor Manders i presteklær på en benk. Bak ham står fru Helene Alving foran en dørinngang full av planter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Del 1: Se Gjengangere

Se skuespillet Gjengangere satt opp av Riksteatret på hjemmesida til Applaus scene. Forestillinga varer i 1 time og 45 minutter. Du trenger Feide-innlogging for å se stykket.

Gjengangere på Applaus scene

Tips til lærer

Det beste er nok å se stykket sammen i klassen ved at du viser det fra din datamaskin.

Elevene kan logge inn med e-postadressa de har via skolen hvis de vil se stykket hjemme eller se noe på nytt mens de løser oppgavene.

Del 2: Skriv ned førsteinntrykket ditt

Skriv aleine i 15 minutter. Svar på disse spørsmålene:

  • Hva mener du er det viktigste i Gjengangere?

  • Hva vil Henrik Ibsen fortelle publikum med dette dramaet?

Del 3: Lag en kollasj

Lag en kollasj av det dere skrev på del 2. Målet er å gjøre tekstene tilgjengelige for alle i klassen. Dere kan for eksempel

  • sende tekstene inn til læreren, som samler dem i en Powerpoint eller et annet program og legger dem ut på skolens plattform

  • samle alle tekstene i et samskrivingsdokument

  • skrive ut alle tekstene og lage et hefte

Del 4: Les og diskuter klassens tolkninger

  1. Les alle tolkningene medelevene dine skrev i del 2. Mens du leser, skal du skrive ned stikkord som viser hvilke ulike momenter klassen har lagt vekt på.

  2. Diskuter i plenum: Hvordan har dere tolka dramaet? Skrev dere om det samme, eller er det store ulikheter i oppfatninga av det viktigste i Gjengangere?

Hvorfor skal jeg gjøre dette?
  • Denne oppgava ber deg først skrive aleine. Når du skriver ned førsteinntrykket av dramaet, uten å diskutere med medelever på forhånd, er det den personlige tolkninga di av Ibsens drama som blir skrevet ned.

  • Etterpå skal du lese 25–30 andre tolkninger. Å lese andres tolkninger av tekst utvider forståelsen din. Kanskje har noen skrevet om noe du ikke hadde tenkt på i det hele tatt?

  • Når alle i klassen skriver ned tolkningene sine, for så å lese hverandres tolkninger, blir alle hørt (lest). Da deltar også de som ikke liker å snakke høyt i grupper eller i plenum.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 22.02.2022

Læringsressurser

Kritisk realisme og naturalisme