Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Skriv om form etter en modelltekst

Hvordan kan du strukturere avsnitt når du sammenligner måten tekster er skrevet på? Her skal vi ta for oss en metode du kan bruke.

Når du har gjennomført både nærlesing, diskusjon og skrevet avsnitt om innholdet i tekstene du skal sammenligne, er det på tide å gå over til å se på hvordan tekstene er skrevet, altså det vi kaller tekstenes form.

Etter at du har gjennomført denne oppgava, skal du sitte igjen med tre avsnitt i hoveddelen som sammenligner formen i Min kamp 4 og Sagaen om Gunnlaug Ormstunge. Det er

 1. ett avsnitt om synsvinkelen og den funksjonen den har
 2. ett avsnitt om direkte og indirekte personskildring
 3. ett avsnitt om fortellermåtene i tekstene. Du skal skrive om både tankereferat, handlingsreferat, scenisk framstilling og naturskildring.
Oppgava

Begge de vedlagte tekstene handler om forholdet mellom far og sønn, men det er 800 år mellom dem. Sammenlign form og innhold i de to tekstene.

Kommentar: Du skal sammenligne både form og innhold, og du skal vise kunnskap om norrøn tid og samfunnet i dag. Du skal gjøre greie for virkemidler i tekstene, vise hvilken funksjon de har og grunngi dine egne tanker om tekstene. Bruk relevant fagspråk.

Vedlegg:

 • Utdrag fra Min kamp 4 av Karl Ove Knausgård (2010)
 • Utdrag fra Soga om Gunnlaug Ormstunge, skrevet ned på 1200-tallet:

  Om Gunnlaug er det sagt, at han ble tidlig voksen og stor og sterk; han hadde vakkert, lysebrunt hår, sorte øine og et godt ansikt, men nesen kunne vært penere. Han var midjesmal og bredskuldret og meget velbygget. Av lynne var han arrogant og ærekjær, stri og hard støtt og en god skald, glad i å gjøre nidviser, — derfor ble han kalt Gunnlaug Ormstunge. Hermund var mer vennesæl og var rent som en høvding å se til. Da Gunnlaug var femten år gammel, ba han faren om utrustning til en reise; han sa han ville fare utenlands og se andre folks skikker. Illuge bonde drog på det, — det var ulikt å sende ham utenlands, for det var snaut han rådde med ham her hjemme, sa han. Kort etter dette gikk Illuge bonde ut tidlig en morgen og fikk se at stabburet stod åpent; noen varesekker var lagt ut, og likeens kløvgreier. Som han stod og undret seg, kom det én leiende med fire hester. Det var Gunnlaug. Han sa: «Det er meg som har lagt ut sekkene». Illuge spurte, hvorfor han det hadde gjort. Han svarte at det var til reisen hans. «Til den får du ingen hjelp av meg», sa Illuge, «og ingensteds skal du reise, før jeg vil»; og dermed kastet han varesekkene inn igjen. Da red Gunnlaug av gårde og kom til Borg om kvelden; Torstein bonde ba ham være der, og det tok han imot.

Del 1. Skriv et avsnitt om forteller og synsvinkel

Start med å skrive et avsnitt der du setter opp mot hverandre hva slags forteller og synsvinkel som blir brukt i de to tekstene du sammenligner. Det er viktig at du

 • får fram hvem sine "øyne" vi ser historien gjennom
 • bruker riktig fagbegrep om synsvinkelen
 • skriver om hvilken funksjon valg av synsvinkel har for hvordan vi tolker teksten
 • sammenligner synsvinkelen i de to tekstene

Bruk gjerne modellteksten i presentasjonen under som hjelp til struktur og til å få gode tips om å skrive om funksjon.


Del 2. Skriv et avsnitt om scene, referat og skildring

Valg av forteller og synsvinkel vil gjerne påvirke hva slags framstillingsform forfatteren bruker. Det går for eksempel ikke an at ei fortelling som er fortalt med en refererende synsvinkel har mye tankereferat.

 • Prøv å vise denne sammenhengen i avsnittet om framstillingsformene i de to tekstene.
 • Husk også å skrive om hvilken funksjon valg av framstillingsform har.

Del 3. Skriv om direkte og indirekte personskildring

Hvordan framstår de ulike karakterene i tekstene du sammenligner? Skriv om dette ved å vise hvordan forfatteren bruker direkte og/eller indirekte personskildringer. Legg merke til

 • om forfatteren beskriver egenskapene til personene direkte

eller

 • om de blir beskrevet gjennom replikkene og og handlingene sine, altså indirekte

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 20.01.2021

Læringsressurser

Å sammenligne tekster