Hopp til innhold

Fagstoff

Å sammenlikne to dikt

Ei svært vanlig norskoppgave går ut på å sammenlikne tekster. Slike oppgaver blir også gitt til eksamen. Ikke sjelden er tekstene du skal sammenlikne, lyriske tekster.
To figurer som holder i hver sin tråd og beveger dem som i bølger. På den ene står det tekst 1, på den andre tekst 1.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når du skal besvare ei sammenlikningsoppgave, er det viktigste å vise god forståelse av temaet tekstene tar opp, og hvordan virkemidlene framhever det. I tillegg bør besvarelsen din være godt strukturert. Mange velger å først analysere det ene diktet, deretter det andre, for til slutt å sammenlikne dem. Den beste løsninga vil likevel ofte være å sammenlikne dikta parallelt. Da kommer sammenlikningsperspektivet tydeligere fram, og du vil slippe å gjenta deg selv.

Forstørrelsesglass holdes mot en bok slik at litt av skriften blir forstørra. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Framgangsmåte

Når du skal sammenlikne to dikt, er dette en god framgangsmåte:

  1. Førles dikta flere ganger. Lag deg ei oppfatning av motiv og tema, og se etter likheter og forskjeller.
  2. Identifiser de mest vanlige språklige virkemidlene som er brukt i tekstene, og bruk riktige fagbegreper til å beskrive dem.
  3. Nærles dikta nøye, og legg merke til hvordan virkemidlene er med på å framheve tematikken i dikta.
  4. Skriv analysen. Legg vekt på god struktur og god tekstbinding.

Læringsstien «Hvordan sammenlikne to dikt» fører deg gjennom de ulike fasene i analysearbeidet.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 03.04.2018

Læringsressurser

Å sammenligne tekster