Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Sammenlign tekstenes form

I denne oppgava skal du sammenligne formen til to tekster: Min kamp 4 av Karl Ove Knausgård og Sagaen om Gunnlaug Ormstunge. Du skal særlig øve deg på å bruke fagbegreper og se på den funksjonen virkemidlene har for en tekst.

Når du har gjennomført både nærlesing, diskusjon og skrevet avsnitt om innholdet i tekstene du skal sammenligne, er det på tide å gå over til å se på hvordan tekstene er skrevet, altså det vi kaller tekstenes form.

Etter at du har gjennomført denne oppgava, skal du ha nærlest, diskutert og brukt fagbegrepene

 • forteller og synsvinkel
 • direkte personskildring
 • indirekte personskildring
 • naturskildring
 • miljøskildring
 • tankereferat
 • handlingsreferat
 • scenisk framstilling
 • replikker
 • dialog
Oppgava:

Vedlegg: Utdrag fra Min kamp 4 av Karl Ove Knausgård (2010) og utdrag fra Soga om Gunnlaug Ormstunge, skrevet ned på 1200-tallet.

Begge de vedlagte tekstene handler om forholdet mellom far og sønn, men det er 800 år mellom dem. Sammenlign form og innhold i de to tekstene.

Kommentar: Du skal sammenligne både form og innhold, og du skal vise kunnskap om norrøn tid og samfunnet i dag. Du skal gjøre greie for virkemidler i tekstene, vise hvilken funksjon de har og grunngi dine egne tanker om tekstene. Bruk relevant fagspråk.

Oppgave 1. Husker dere fagbegrepene om form?

Før dere setter i gang med å nærlese utdragene fra Min kamp 4 og Sagaen om Gunnlaug Ormstunge, bør dere friske opp hva fagbegrepene over betyr.

Sett dere i grupper og diskuter begrepene i lista over. Prøv å komme med eksempler på alle fagbegrepene.

Oppgave 2. Hvilken synsvinkel er brukt?

 1. Jobb først aleine. Les gjennom de to utdragene og skriv ned det du mener er det riktige navnet på synsvinkelen i tekstene. Om du er i tvil om begrepene, så les gjennom artikkelen om synsvinkler under.
 2. Sammenlign svaret ditt med tre andre i klassen. Om dere har ulike svar, bør dere diskutere tekstene sammen og komme fram til det dere mener er riktig svar. Begrunn ved å bruke sitater.
 3. Hvilken funksjon har synsvinkelen i de to tekstene? Diskuter dette ved å svare på disse spørsmålene:

  • En av tekstene er fortalt av en personal forteller, mens den andre har en autoral forteller. Hva har valg av synsvinkel å si for hvilken av karakterene sine tanker vi får tilgang til?
  • Vi får bare innsyn i følelsene til en av karakterene. Hva har det å si for hvordan vi oppfatter historiene og karakterene?

Oppgave 3. Referat, scene og miljø- og naturskildring

 1. Jobb først aleine: Nå skal du se på hvilke framstillingsformer som blir brukt i tekstene. Det er vanlig at de fleste historier blir fortalt med en veksling mellom referat, scene og skildring, men noen tekster kan ha mer av det ene enn det andre. Marker alle steder i de to tekstene som er fortalt med
  • handlingsreferat
  • tankereferat
  • scenisk framstilling (replikker)
  • miljøskildring
  • naturskildring
 2. Gå sammen i par. Sammenlign svara deres.
 3. Diskuter i firergrupper:
  • Hvilke av framstillingsformene dominerer i de ulike tekstene?
  • Hvilke framstillingsformer mangler helt?
  • Hvordan henger valg av synsvinkel sammen med valg av framstillingsformer?

Oppgave 4. Direkte og indirekte personskildring

Diskuter i grupper:

 1. Hvem av personene i utdragene blir beskrevet direkte, og hvem blir skildret indirekte?
 2. Diskuter i gruppene:
 • I Min kamp 4 blir vi stort sett kjent med faren gjennom indirekte personskildring. Hvordan framstår han i replikkene og handlingene sine?
 • Påstand: "Gunnlaug blir skildra både direkte og indirekte". Finn eksempler på dette i teksten.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 15.01.2021

Læringsressurser

Å sammenligne tekster