Hopp til innhold

Fagstoff

Nærlesing av to dikt om byen

Nærlesing av tekster har som mål å finne virkemidlene som er brukt og analysere hvordan disse virkemidlene framhever temaet i tekstene.

Del 1. Nærles diktet "Midt i byen"

  1. Gå gjennom diktet aleine først og se etter språklige virkemidler.

  2. Sammenlikn deretter med en annen elev i klassen. Har dere lagt merke til det samme?

Tips til framgangsmåte
  1. Se på hele diktet først. Er det tradisjonelt eller moderne? Har det fri eller fast form? Er det enderim?

  2. Se nøye på hver strofe og still deg disse spørsmåla:

    • Hva handler strofen om?

    • Hvordan er stemningen?

    • Hvordan brukes ulike virkemidler for å få fram tematikken? Husk å sette rett navn på virkemidlene underveis

Relatert innhold

Del 2. Nærles diktet "Signaler"

Nærles diktet "Signaler" på samme måte som du gjorde med "Midt i byen".

Relatert innhold

Det modernistiske diktet "Signaler" (1933) av Rolf Jacobsen handler om menneskets forhold til byen.

Del 3. Sammenlikn dikta.

Gå sammen i grupper og diskuter hvilke likheter og forskjeller dere finner i diktenes form.

CC BY-SASkrevet av Åsa Abusland.
Sist faglig oppdatert 09.04.2018

Læringsressurser

Å sammenligne tekster