Hopp til innhold

Oppgave

Skriveoppdrag til sammenlikninger om tekst i kontekst i vg3

I denne rressursen vil du finne fire oppgaveforslag med vedlegg til sammenlikninga i vg3. De fire oppgavene dekker temaene Mennesket og naturen, Mennesket i byen, Om penger og Individ og samfunn.

To figurer som holder i hver sin tråd og beveger dem som i bølger. På den ene står det tekst 1, på den andre tekst 2.

Ei visuell framstilling av hvordan du kan skrive sammenlikninger: Skriv om tekstene hver for seg, men sammenlikn underveis.

Oppgave 1. Mennesket og naturen

Vedlegg:

Sammenlikn måten naturen skildres på i de to tekstene. Bruk relevante fagbegreper.

Oppgave 2. Mennesket i byen

Vedlegg:

Rolf Jacobsen (1933): Signaler

Rudolf Nilsen (1929): Midt i byen

Tolk og sammenlikn de to dikta. Du skal skrive om både form og innhold og bruke relevante fagbegreper.

Oppgave 3. Om penger

Vedlegg:

Sammenlikn de to tekstenes framstilling av penger. Skriv om både form og innhold, men du velger selv hva du vil legge mest vekt på. Reflekter til slutt kort over temaet i tekstene.

Oppgave 4. Individ og samfunn

Vedlegg:

Sammenlikn budskapet i de to tekstene. Reflekter deretter over hvilken av tekstene du mener er mest aktuell i dag.

Sist faglig oppdatert 04.05.2022
Skrevet av Åsa Abusland

Læringsressurser

Å sammenligne tekster

Læringssti

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Kildemateriell