Hopp til innhold

Fagstoff

Ledelse

Hva vil det si å lede? Vi blir alle ledet i ulike sammenhenger, og kanskje har du også prøvd deg som leder? I en bedrift innebærer ledelse å forvalte menneskelige og materielle ressurser på en god måte.
En sjef og en gruppe ansatte. Sjefen, i dress og slips, står fremst i bildet, mens de ansatte står på en linje noen meter bak ham. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

De menneskelige ressursene er bedriftens ansatte – med de kvalifikasjonene og egenskapene de har. De materielle ressursene er det bedriften eier i form av eiendeler og kapital. Alt må forvaltes på en slik måte at bedriften når sine mål.

Lederoppgaver

En bedrift kan ikke eksistere uten at mål settes og resultater kontrolleres mot de målene som er satt. Lederen har fått myndighet til å ta de avgjørelsene som skal til for at bedriften skal nå de fastsatte målene.

Målene kan være flere og ulike. Det kan dreie seg om å oppnå et bestemt økonomisk resultat, eller det kan være et mer ideelt mål, som å få hjulpet så og så mange mennesker.

En bedrift vil ikke kunne eksistere lenge uten at den går med overskudd. Andre typer organisasjoner kan heller ikke overleve over tid hvis de ikke når målene sine i rimelig grad.

En leder kan delegere oppgaver, men kan ikke delegere ansvaret sitt. Lederen har alltid et absolutt ansvar for bedriften eller organisasjonen overfor styret, eierne eller andre i en tilsvarende rolle.

Lederegenskaper

Å lede kan også omtales som å arbeide for å nå organisasjonens mål gjennom andre. Som leder skal du påvirke og motivere. Har du evne til å vise , har du en viss utstråling og er du resultatbevisst? Slike egenskaper har betydning for hvor godt du lykkes med å påvirke og motivere, og hvilke resultater du oppnår.

Også menneskesynet, humøret og temperamentet ditt vil påvirke din evne til å motivere. Er du real og ærlig? Er du oppriktig, konsekvent og rettferdig? Er du fast, bestemt og handlekraftig, men likevel fleksibel og rimelig? Er du med andre ord en "likendes", men konsekvent person? Da er du langt på vei til å lykkes som leder.

Den samlede lederkompetansen består av kompetanse innenfor flere felt. Du trenger både administrativ, faglig og sosial kompetanse.

Forholdet mellom administrativ og faglig kompetanse

I en liten bedrift kan lederens administrative kompetanse være lav, men kompetansen på bedriftens faglige felt bør være høy. I en stor bedrift, der lederen har ansvar for mange medarbeidere, bør den administrative kompetansen være høy, mens det ikke er nødvendig med så store kunnskaper om bedriftens fagfelt.

Sosial kompetanse

Uansett hvor stor bedrift det dreier seg om, bør lederen ha høy sosial kompetanse. I tillegg har både alderen, erfaringen, utdanningen og menneskekunnskapen til lederen mye å si for resultatet – ikke minst i en stor bedrift.

Lederrollen er i stadig endring, og i mange bedrifter har den gått fra å være en kontrollørrolle til å bli mer en koordinatorrolle. En koordinator legger forholdene til rette for at medarbeiderne skal kunne trives, få brukt evnene sine og lykkes i arbeidet sitt.

Ledere som gode eksempler

Ledelsen har et stort ansvar for å skape en god kultur i organisasjonen, men alle må bidra. Den øverste lederen og andre ledere i organisasjonen bør forstå behovet for et felles og godt samarbeidsklima i organisasjonen. De kan synliggjøre hvilken kultur de ønsker, ved selv å være gode eksempler. På den måten kan gode holdninger og et positivt verdisyn bygges opp. En slik prosess kan være en del av personalpolitikken.

Medbestemmelse

Det betyr mye at de ansatte får komme med sine synspunkter og får være med på å bestemme forhold som har med arbeidet deres å gjøre. Det bør også skapes et klima hvor de ansatte trygt kan gi utrykk for at de ikke nødvendigvis er enige i alt ledelsen foretar seg. Men de bør si fra på en ordentlig måte. Ledelsen bør på sin side tåle kritikk uten automatisk å gå i forsvarsposisjon.

CC BY-SASkrevet av Oddvar Torgersen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 05.11.2020

Læringsressurser

Arbeidsliv