Hopp til innhold

Fagstoff

Hvilken fagforening passer for meg?

Det er over 70 forskjellige fagforeninger i Norge. 25 av dem hører inn under LO. Vet du hvilken fagforening vektere eller administrasjonsmedarbeidere tilhører?
To pyramider viser hovedorganisasjoner, fagforeninger og landsforeninger og nederst bedrifter og medlemmer. Den ene pyramiden viser hovedorganisasjoner og foreninger på arbeidstakersiden, og den andre pyramiden viser hovedorganisasjoner og foreninger på arbeidsgiversiden. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Organisasjonsstrukturen

På øverste nivå har vi de fire hovedorganisasjonene i Norge. Det er Landsorganisasjonen (LO), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS), Unio og Akademikerne. De enkelte fagforeningene i Norge er tilknyttet en hovedorganisasjon. Arbeidstakere er med i en fagforening som medlemmer.

På arbeidsgiversiden er det fem hovedorganisasjoner, nemlig Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), Spekter, Kommunenes Sentralforbund (KS), Virke og Finans Norge. Landsforeningene er tilknyttet en hovedorganisasjon. Bedriftene igjen er tilknyttet en landsforening.

Sammen er vi sterke

Arbeidstakere organiserer seg for å bli sterkere sammen. Når vi står sammen om lønnskrav eller andre arbeidsrelaterte forhold, har vi bedre sjanse for å få ønskene innfridd.

På tilsvarende måte er det også en styrke for arbeidsgiversiden å være organisert i et forpliktende samarbeid.

Fagforeninger under LO

Medlemmer i LO-fagforeninger får tilgang på gode lånebetingelser, forsikringsordninger og juridisk rådgivning. I fagforeningene i LO får elever gratis medlemskap, mens studenter betaler 500 kroner i året. Det er forskjellige ordninger for lærlinger.

Vekter

Norsk Arbeidsmandsforbund organiserer de fleste vekterne. Forhandlingsmotpart er NHO Service og Handel.

Lærlinger betaler ordinær medlemskontingent, som er 1,6 prosent av bruttolønn.

Hotell og reiselivsansatt

Jobber du i restaurant- og reiselivsbransjen, er det naturlig å være medlem i Fellesforbundet.

Ordinært medlemskap koster 1,5 prosent av bruttolønn, dette gjelder også for lærlinger.

Salg, kontor og administrasjon

Handel og Kontor (HK) organiserer over 70 000 medlemmer i blant annet handel, kontor, administrasjon og servicevirksomhet. HK har avtaler med NHO og Virke når det gjelder handel og service.

I HK betaler du også en prosent kontingent for ordinært medlemskap, det er 1,4 prosent pluss en forsikringskontingent på 172 kroner. Lærlinger betaler 110 kroner i måneden.

Fagforeninger

Norsk Arbeidsmandsforbund

Fellesforbundet

Handel og Kontor

Parat

LO

NHO

YS

Unio

Akademikerne

Spekter

KS

Virke

Finans Norge

Fagforeninger utenfor LO

YS er de største hovedorganisasjonene i tillegg til LO. YS er partipolitisk uavhengig, mens LO har sterke bånd til Arbeiderpartiet. Yrkesgruppene kan velge mellom forskjellige fagforeninger. Vektere kan for eksempel være organisert i Parat, som er en fagforening i YS, som alternativ til Norsk Arbeidsmandsforbund i LO.

Det er frivillig om du vil melde deg inn i en fagforening, og det kan være tilfeldig hvilken fagforening du eventuelt velger. Du får kanskje anbefalt en fagforening som en kollega er med i, eller det kan være en flink tillitsvalgt som gjør at du blir med i en annen.

På noen arbeidsplasser er det ikke fagorganiserte, kanskje du blir den første?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 12.11.2020

Læringsressurser

Arbeidsliv