Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Plikter og rettigheter som elev i praksisbedrift

For deg som yrkesfagelev er praksis en del av skolehverdagen. På noen skoler er det praksis i bedrift hver uke, og på andre skoler er det praksis i én eller flere uker av gangen. I denne oppgaven skal du utforske hvilke plikter og rettigheter du har som praksiselev.
Elev snakker med lærer. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Udir har skrevet en forskrift til yrkesfaglig fordypning som forklarer formålet med praksis:

Yrkesfaglig fordypning skal gjøre det mulig å veksle mellom læringsarenaer og gi elevene mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner i læringsarbeidet.

Yrkesfaglig fordypning skal gi elevene et godt grunnlag for å velge lærefag og en mulighet for å knytte kontakt med potensielle lærebedrifter. Yrkesfaglig fordypnings skal gi elevene en opplæring som er relevant for deres fremtidige yrkesutøvelse.

Oppgave

  1. Plikter kan defineres som krav som stilles til deg på arbeidsplassen. For eksempel plikt til å møte til et avtalt tidspunkt på arbeidsplassen. Hvilke plikter har du som elev i praksisbedriften din?

  2. Rettigheter er krav som bedriften skal innfri overfor deg. For eksempel har du krav på et trygt arbeidsmiljø ifølge arbeidsmiljøloven. Hvilke rettigheter har du som elev i din praksisbedrift?

Tips til lærer

Oppgavene kan inngå i logg fra praksis eller brukes til refleksjon i klassen.

CC BY-SASkrevet av Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 17.06.2021

Læringsressurser

Arbeidsliv