Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Direkte eller indirekte diskriminering

Oppgave 1

Vurder hvorvidt de nedenstående eksemplene er direkte eller indirekte diskriminering eller er unntak fra loven mot diskriminering:

 1. Det søkes etter sterke menn i politistillinger.
 2. Gjennomsnittshøyden for søkere til stillingen politikonstabel må være 180 cm.
 3. Et kirkesamfunn som mener at tilsetting av kvinnelige prester ikke er tillatt etter Guds ord, søker etter mannlige prester.
 4. Kvinnene som er i fødselspermisjon i bedriften får ikke delta i lønnsforhandlinger.
 5. En kristen folkehøgskole skal ansette en kvinnelig kokk som også har andakter på skolen.
 6. En restaurant søker etter serveringspersonell. Det opplyses at arbeidsantrekket er skjørt.
 7. En kvinne har søkt på en stilling. Hun er best kvalifisert av søkerne, men på grunn av at hun er gravid får hun ikke jobben fordi bedriften trenger en kompetent person i stillingen straks.
 8. Det gis ulike ansettelsesvilkår for heltidsarbeidende og deltidsarbeidende.

Oppgave 2

Du skal ansette en person som skal betjene en resepsjon i en bedrift. Personen må kunne ta imot og sette over telefoner til de ansatte i bedriften. En av søkerne er en kvinne som mangler høyre arm.

Hva gjør du?

 • La være å kalle kvinnen inn til intervju?
 • Kalle henne inn til intervjuet, forklare at du syntes du måtte gjøre det av formelle grunner, men forklare at du ikke kan ansette henne, fordi optimal betjening av tastatur vil kreve bruk av begge hender.
 • Kalle vedkommende inn til intervju og spørre hvordan hun kan tenke seg å klare oppgaven til tross for sin funksjonshemming?

I hvert av tilfellene skal du avgjøre hvorvidt det er direkte eller indirekte diskriminering du er skyld i. Finn ut hvilke bestemmelser i Diskrimineringsloven som omfattes av dette: Diskrimineringsloven om nedsatt funksjonsevne.

CC BY-NC-SASkrevet av Øyvind Dahl. Rettighetshaver: NRK
Sist faglig oppdatert 13.12.2018

Læringsressurser

Arbeidsliv