Hopp til innhold

Fagstoff

Sosialisering til arbeidslivet

Har du tenkt på hva som forventes av deg når du begynner på en ny arbeidsplass? Hva kan du selv gjøre for å få en god start?
Fire menn som i antrekk representerer forskjellige yrker: ingeniør, advokat, lege og kokk. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forventninger

Når du er på intervju, framhever arbeidsgiver gjerne de positive sidene ved jobben. Dette kan gi deg urealistiske forventninger. Hvilke forventninger du har til jobben du skal begynne i, vil påvirke ditt første møte med arbeidsplassen.

I alle jobber finnes det arbeidsoppgaver vi ikke liker så godt. Du må være innstilt på å utføre også disse oppgavene med et smil.

Oppstart

Når du er ny i en bedrift, er det mye du må lære. I tillegg til selve jobben skal du bli kjent med bedriften og de som jobber der.

Hva skal du lære?

  • arbeidsoppgaver
  • rolleavklaring
  • organisasjonskultur
  • sosial integrasjon

Arbeidsoppgaver

Som nyansatt vil du få opplæring i bedriften. Formen på opplæringen kan variere fra formelle opplæringskurs til at du skal lære ved å observere en kollega som utfører jobben.

I denne fasen er det viktig at du selv aktivt søker informasjon. Hva forventer arbeidsgiver av deg? Gjør deg kjent med arbeidsoppgavene og hvordan disse skal utføres. Du må tilegne deg kunnskaper og ferdigheter du trenger for å gjøre selve jobben.

Rolleavklaring

Fem personer i møteaktivitet. I bakgrunnen står to menn og en kvinne og snakker sammen foran ei hvit tavle med mange gule klistrelapper. Framme står en mann og en kvinne og diskuterer noe på et stort ark på bordet foran dem. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Finn ut hvem du skal henvende deg til når du lurer på noe. Gjør deg kjent med bedriftens organisasjonskart, slik at du vet hvem som har ansvar for hva.

Du vil sannsynligvis tilhøre en arbeidsgruppe, en seksjon, en avdeling eller noe lignende. Her er det mennesker du må lære deg å samarbeide med. Lær deg navnene, og prøv å bli litt kjent med de andre. Da er det enklere å samarbeide. Observer gruppa: Hvilke verdier og finnes i gruppa? Hvordan er de mellommenneskelige relasjonene innad i gruppa? Lær deg samarbeidsformen i gruppa, og finn din rolle.

Når du skal tilpasse deg nye mennesker, vil du samtidig lære mye om deg selv. Hvordan påvirker din væremåte andre, og hvordan bør du oppføre deg for å skape et best mulig samarbeid på arbeidsplassen? Husk at du selv – og måten du i ulike situasjoner velger å reagere på – er den viktigste faktoren i ditt eget arbeidsmiljø.

Organisasjonskultur

Hver organisasjon har en egen kultur, egne verdier og egne mål. Politiet har definert følgende verdier for sine medarbeidere: modig, helhetsorientert, respekt og tett på.

Les mer om politiets verdier

Politiet: Medarbeiderplattformen i politiet

Som ny i en bedrift er det viktig at du gjør deg kjent med organisasjonskulturen. Husk at som ansatt er du en del av bedriftens ansikt utad. Det er derfor viktig at du tilpasser deg bedriftens verdier. Selv på fritida bør du være forsiktig med å ytre deg offentlig om ting som er i strid med verdiene til bedriften. Tenk derfor over hva du skriver i sosiale medier.

Organisasjonskulturen varierer mye fra bedrift til bedrift. Observer andre, og finn ut hvordan de snakker med hverandre og med eventuelle kunder. Opptre høflig, og vær forsiktig med ironi inntil du har blitt kjent med de nye arbeidskollegene dine.

Har bedriften en bestemt kleskode? På noen arbeidsplasser vil du få uniform/arbeidsklær, mens du på andre arbeidsplasser må kle deg etter normen som gjelder der.

Fire smilende voksne personer i formelle antrekk som vender seg mot kamera. En kvinne foran og tre menn i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Sosial integrasjon

For mange kan overgangen fra skole til jobb være stor, ikke minst på det sosiale planet. På skolen er de fleste jevngamle og i samme situasjon, noe som gjør det lettere å bli venner. På en arbeidsplass er det ofte stor variasjon i alder, og mange er allerede etablert med venner og kanskje familie.

Hvordan skal du bli en del av gjengen? Det er viktig at du selv tar initiativ til å bli kjent. Vis interesse for kollegene dine. Spis lunsj sammen med dem, og delta på sosiale sammenkomster.

Vellykket sosialisering

En vellykket sosialisering til arbeidslivet er viktig for din egen trivsel og vil skape en positiv yrkesidentitet. Vi tilbringer mye tid på jobben, så mestring her er viktig for selvbildet vårt. Vi trenger en balanse mellom de kravene, mulighetene og verdiene som ligger i jobben, og våre egne ressurser og behov.

For å trives på en arbeidsplass trenger vi å føle oss trygge, verdsatte og respekterte. Dette innebærer at vi føler oss velkomne.

Tips til oppstart i din første jobb
  • Møt presis, gjerne 10 minutter før arbeidsdagen starter.

  • Kom også presis tilbake fra pauser.

  • Gi beskjed om fravær, og spør arbeidsgiver hvordan de ønsker at du gir beskjed hvis du er syk.

  • Antrekk: Observer kolleger, og kle deg slik at du passer inn.

  • Muntlig kommunikasjon: Vær høflig, og unngå bruk av ironi.

  • Skriftlig kommunikasjon: Vær høflig, og les gjennom e-poster før du sender dem (unngå skrivefeil og følelsesladede formuleringer).

Relatert innhold

Kollegaer får inntrykk av om du respekterer og verdsetter dem, gjennom kroppsspråket ditt. Du kan dermed påvirke relasjonen til dem gjennom kroppsspråket.

Hvordan kan du forstå relasjonene på jobben. Få innsikt i hvordan du selv kan bidra til at relasjonene til kolleger blir gode.

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen.
Sist faglig oppdatert 08.02.2020

Læringsressurser

Arbeidsliv