Hopp til innhold

Fagstoff

Tjenestevei

Hvem henvender du deg til ved ulike spørsmål og problemstillinger på jobben? Noen saker skal gå tjenestevei, men hva betyr egentlig det?
En mann og en kvinne i samtale. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Mange arbeidsplasser har tydelige prosedyrer som beskriver hvem du skal henvende deg til i ulike situasjoner. Det kan likevel være situasjoner hvor det er uklart, hvor du selv må finne ut hvem du kan spørre.

Hvem skal jeg spørre?

Det er viktig både for deg som arbeidstaker og for arbeidsgiveren at du vet hva som er tjenestevei. Den nærmeste lederen din er som oftest riktig person å gå til. På et organisasjonskart kommer tjenesteveien til syne ved linjene, som blir kalt kommandolinjer. Den nærmeste lederen blir derfor ofte kalt linjelederen.

Det at du skal følge linja, betyr også at du ikke skal henvende deg direkte til ledere høyere i bedriften. Vi sier ofte at problemer bør løses på et lavest mulig nivå, som betyr at du skal ta det opp med den nærmeste lederen.

Tjenesteveien er spesielt viktig i store bedrifter med mange ansatte, hvor det er tydelig ansvarsfordeling.

I en liten bedrift med flat struktur kan det være uoversiktlig hvor du skal gå med spørsmålene dine. Hvem skal du for eksempel spørre ved behov for innkjøp? Det er naturlig at du ber lederen din om å orientere deg om dette når du starter i en ny jobb.

Det er likevel ikke alltid det er den nærmeste lederen du bør henvende deg til. På arbeidsplassen har vi tillitsvalgte og verneombud som også har et definert ansvar for deg som ansatt.

Relatert innhold

Verneombud

Hovedregelen er at det skal velges et verneombud blant de ansatte. Hvis bedriften har færre enn ti ansatte, kan arbeidsgiveren og arbeidstakerne avtale en annen ordning. Alle arbeidstakere skal telle med, både fast ansatte (heltid og deltid), midlertidig ansatte og innleide.

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykke- eller helsefare, skal du straks varsle verneombudet, ledelsen og de som er utsatt for faren.

Tillitsvalgt

Oppsigelsessaker, personalsaker og lønnskonflikter er saker hvor du bør snakke med din tillitsvalgte. En tillitsvalgt er valgt blant medlemmene i fagforeningen til å representere deg overfor ledelsen.

Hvis du ikke er medlem i en fagforening, må du selv ta slike saker opp med lederen din.

Noen tips

  • Vær lojal mot bedriften og tjenesteveien.
  • Vær ærlig overfor deg selv og kollegene dine.
  • Tenk gjennom konsekvensene før du handler.
  • Be om råd.
  • Unngå å lage allianser på arbeidsplassen.
  • Sett deg inn i arbeidsplassens rutiner.
  • Vær profesjonell i arbeidet.
CC BY-SASkrevet av Guri Bente Hårberg, Gro Nedberg Grønlid, Tone Hadler-Olsen og Cecilie Lund.
Sist faglig oppdatert 11.11.2020

Læringsressurser

Arbeidsliv