Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Grenseverdier for en brøk når den variable går mot uendelig

Finn grenseverdien dersom den eksisterer. Bruk gjerne CAS til å kontrollere om du har riktig svar.
Et skjell formet som symbolet for uendelig. Foto.

2.1.20

a) limx±3x-6x2-5x+6


Løsning

limx±3x-6x2-5x+6=limx±3xx2-6x2x2x2-5xx2+6x2=limx±3x-6x21-5x+6x2=0-01=0

Løsning med CAS i GeoGebra:

CAS-utregning i GeoGebra. På linje 1 er det skrevet Grenseverdi parentes parentes 3 x minus 6 parentes slutt delt på parentes x i andre minus 5 x pluss 6 parentes slutt komma uendelig parentes slutt. Svaret er 0. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu

b) limx±3x2-6x2-5x+6

Løsning

limx±3x2-6x2-5x+6=limx±3x2x2-6x2x2x2-5xx2+6x2=limx±3-6x21-5x+6x2=31=3

c) limx±3x2-6x3-5x+6

Løsning

limx±3x2-6x3-5x+6=limx±3x2x3-6x3x3x3-5xx3+6x3=limx±3x-6x31-5x2+6x3=0-01-0+0=0

d) limx±3x3-6x3-5x+6

Løsning

limx±3x3-6x3-5x+6=limx±3x3x3-6x3x3x3-5xx3+6x3=limx±3-6x31-5x2+6x3=3-01-0+0=3

e) limx±8-4x28x2+3x

Løsning

limx±8-4x28x2+3x=limx±8x2-4x2x28x2x2+3xx2=limx±8x2-48+3x=0-48+0=-12

f) limx±x3-2x+53-6x3

Løsning

limx±x3-2x+53-6x3=limx±x3x3-2xx3+5x33x3-6x3x3=limx±1-2x2+5x33x3-6=1-0+00-6=-16

2.1.21

Prøv å finne ut hvilket funksjonsuttrykk som hører sammen med grafen.

CC BY-SASkrevet av Stein Aanensen, Olav Kristensen og Viveca Thindberg.
Sist faglig oppdatert 27.01.2021

Læringsressurser

Grenseverdi