Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Grenseverdisetningene

Bruk grenseverdisetningene til å løse oppgavene.
Grenseverdisetningene

limxa fx+gx=limxa fx+limxa gxlimxa fx-gx=limxa fx-limxa gxlimxa fx·gx=limxa fx·limxa gxlimxa fxgx=limxa fxlimxa gxforutsatt at limxa gx0

2.1.5

Bruk grenseverdisetningene til å regne ut oppgavene.

a) limx13x

Løsning

limx13x = limx13·limx1x= 3·1= 3

b) limx2x2+3x

Løsning

limx2x2+3x =limx2x2+limx23x =  22+3·2 =  4+6 =10

c) limx3x3+x2-62

Løsning

limx3x3+x2-62 = limx3x3+limx3x2-limx362=  33+32-62 =  27+9-36 =  0

d) limx35x-10x2

Løsning

limx35x-10x2 = 5·limx3x-2limx3x2= 5·3-232 = 5·19= 59 

2.1.6

Hva blir grenseverdien for uttrykkene når x nærmer seg ?

a) limx4x+3

Løsning

limx4x+3 = limx4x+limx3

Siden 4x går mot uendelig når x går mot uendelig, eksisterer ikke grenseverdien.

b) limx3x 

Løsning

limx3x = limx3·1x=3·limx1x=3·0=0

CC BY-SASkrevet av Viveca Thindberg.
Sist faglig oppdatert 20.09.2021

Læringsressurser

Grenseverdi