Hopp til innhold

Fagstoff

Et praktisk eksempel på en rasjonal funksjon

Å leie bobil har blitt en populær ferieform.

Tove leier en bobil for éi uke. Prisen er 10 000 kroner. I tillegg må hun betale 3 kroner per kjørte kilometer.

Tove er interessert i hva kostnadene blir per kjørte kilometer.

Gjennomsnittsprisen per kjørte kilometer, P, er en funksjon av antall kjørte kilometer, x.

Funksjonsuttrykket blir et rasjonalt uttrykk, nemlig P(x)=3x+10 000x.

Definisjonsmengden til funksjonen avhenger av forventet antall kjørte kilometer. La oss anta at det totale antallet kjørte kilometer ikke overstiger 9 000. Da er definisjonsmengden til funksjonen fra og med 0 til og med 9 000.

Vi tegner grafen til funksjonen. Siden dette er en rasjonal funksjon, tegner vi også asymptotene.

Grafen til funksjonen P av x er lik parentes 3 x pluss 10000 parentes slutt delt på x er tegnet for x-verdier mellom 0 og 9000. De rette linjene x er lik 0 og y er lik 3 er også tegnet inn. Tre punkt på grafen er markert. Det er punktet med koordinater 300 og 36,33, punktet med koordinater 500 og 23 og punktet med koordinater 2000 og 8. Grafen smyger seg inntil begge de rette linjene. Skjermutklipp.
Åpne bilde i et nytt vindu


Grafen viser at ved en total kjørelengde på 300 kilometer, blir prisen per kilometer 36 kroner. Ved en total kjørelengde på 500 kilometer, blir prisen per kilometer 23 kroner, og ved en total kjørelengde på 2 000 kilometer, blir prisen per kilometer 8 kroner.

Gjennomsnittlig pris per kilometer avtar med økende kjørelengde. Grafen synker veldig fort til å begynne med, for så å flate ut.
Grafen har horisontal asymptote  y=3. Dette svarer til hva den gjennomsnittlige prisen per kilometer nærmer seg mot når den totale kjørelengden blir veldig stor.

På sida nedenfor skal du gå gjennom detaljene i dette eksempelet.

Relatert innhold


CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 21.10.2020

Læringsressurser

Grenseverdi