Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

ADR-fareklasser – hva er det?

Du vil her lære mer om hvilke stoffer som ligger i de forskjellige fareklassene ved transport av farlig gods.
Illustrasjon som viser tretten ulike faresedler.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når lastebilen kjører farlig gods, må den merkes med hva slags stoff bilen frakter. Dette gjøres ved en fareseddel som er synlig på bilen.

Øvelsen viser faresedlene og hvilke stoffer som hører til.Oppgave

Du har nå lært om de forskjellige fareklassene og hvilke faresedler som hører til. Nå kan du du teste deg i hvilken fareseddel de forskjellige stoffene skal merkes med ved transport av farlig gods.

Koble de riktige stoffene med riktig fareseddel ved å dra de grå boksene til de forskjellige faresedlene.

CC BY-SASkrevet av Mette Broen.
Sist faglig oppdatert 12.01.2022

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods