Hopp til innhold

Fagstoff

ADR-kompetansebevis

Føreren av kjøretøy som transporterer farlig gods, skal ha ADR-kompetansebevis når dette kreves.
Utmerkelser i form av sløyfe-emblem i forskjellige farger på en rekke. foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

ADR-kompetansebevis

Ifølge forskrift av 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods § 11 skal føreren av kjøretøy som transporterer farlig gods, ha ADR-kompetansebevis når dette kreves (kapittel 8.2). ADR-kompetansebeviset utstedes i følgende klasser:

 • Grunnkurs, klassene 2–6.2, 8 og 9
 • Tilleggskurs klasse 1: eksplosive stoffer og gjenstander
 • Tilleggskurs klasse 7: radioaktivt materiale
 • Tilleggskurs tank
Malen til det nye ADR-kompetansebeviset
Åpne bilde i et nytt vindu

Grunnkurs

Grunnkurset gir det grunnleggende ADR-kompetansebeviset for transport av farlig gods over «mengder i henhold til 1.1.3.6». Kurset er obligatorisk for alle som skal ha ADR-kompetansebevis for første gang. Beviset er gyldig i fem år.

ADR-kompetansebevis for klasse 1, klasse 7 og tank må tas som et tillegg til det grunnleggende ADR-kompetansebeviset.

Tilleggene for klasse 1, klasse 7 og tank kan gjennomføres som selvstendige eller kombinerte kurs. Prøven kan avlegges separat for hver klasse eller som kombinert prøve.

Klasse 1: eksplosive stoffer og gjenstander

Ved transport av varer i klasse 1, eksplosive stoffer og gjenstander, må du ha et utvidet ADR-kompetansebevis som bygger på ADR-kompetansebeviset for grunnkurset.

For klasse 1 gjelder:

 • Kjøretøyet må merkes med faresedler (gjelder også klasse 7).
 • Kjøretøyet må godkjennes ved stykkgodstransport (godkjenningsattest).
 • Varene kan ikke samlastes med annet farlig gods (med få unntak).

Klasse 7: radioaktivt materiale

Ved transport av varer i klasse 7, radioaktivt materiale, må du ha et utvidet ADR-kompetansebevis som bygger på ADR-kompetansebeviset for grunnkurset. Ved transport av unntakskolli (UN-2908–2911) og i enkelte andre tilfeller (se S12 i kapittel 8.5) kreves det ikke eget kompetansebevis for klasse 7.

ADR for tank

Utvidet ADR-kompetansebevis for tank kreves dersom du kjører

 • faste tanker eller løstanker over 1 m3
 • batterikjøretøy med samlet volum over 1 m3
 • tankcontainere med individuelt volum over 3 m3
 • multimodale tanker eller MEGC-er med individuelt volum over 3 m3

Skal du ta ADR-kompetansebevis for tank i tillegg til det grunnleggende, er det spesielt viktig at du ser nærmere på enkelte kapitler i ADR-boka, blant annet

 • kapittel 6.7, som tar for seg multimodale tanker
 • kapittel 6.8, som tar for seg tanker, løstanker, batterikjøretøy, tankcontainere og MEGC-er
 • kapittel 6.9, som tar for seg tanker av armert plast
 • del 9, som tar for seg bestemmelser om konstruksjon og typegodkjenning av kjøretøy, for eksempel godkjenningsattest (9.1.1)
 • 5.3.2.3 i del 5, som tar for seg farenummer
 • 5.3.3 i del 5, som viser merking av stoffer med høy temperatur

I tillegg er tabell 3.2A i del 3 svært viktig:

 • Se kolonnene (1), (5) og (20) for merking av tank- og bulkkjøretøy.
 • Se kolonne (14) for hvilken typegodkjenning kjøretøyet skal ha.
 • Se kolonnene (12) og (13) om varen kan fraktes i tank eller fiberarmert tank.
CC BY-SASkrevet av Bernhard Hauge og Per Haukeberg. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 10.02.2022

Læringsressurser

Vegtransport av farlig gods